Medlemskap

Alle som ønsker det kan bli medlem av Krokhol Golfklubb dersom vilkårene i § 3 i klubbens vedtekter er oppfylt. Klubben har siden sesongen 1996 hatt en avtale med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen som forvalter og driver Krokhol golfbane. Avtalen gir klubbens medlemmer rett til å spille golf på banen i henhold til den avtale medlemmene enkeltvis har inngått/inngår med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Medlemskategorier:

  • PREMIUM – Seniormedlem 30 år og eldre MED full spillerett + 40 ni-hullsrunder med golfbil
  • Seniormedlem 30 år og eldre MED full spillerett
  • Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett
  • Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett
  • Ungdom 14-19 år MED full spillerett
  • Juniormedlem under 14 år, familiemedlem
  • Juniormedlem under 14 år uten familietilknytning
  • Familiemedlemskap

Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen har to forskjellige typer spilletilknytning som begge forutsetter at man er medlem av Krokhol Golfklubb.

Les mer om dette under: Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane nederst på siden.

MED full spillerett:

Full spillerett gir rett til ubegrenset fritt spill på Krokhol Golfbane i den perioden årsavgiften gjelder.

UTEN full spillerett:

Hensikten med denne medlemskategorien er å gi en rimeligere inngangsbillett til Krokhol enn full spillerett. Medlemmene i denne kategori kan spille banen til redusert greenfee mot betaling av årsavgift.

Ikke glem å lese vilkårene for medlemskap og utmelding nederst på siden.

Priser

Seniormedlem 30 år og eldre MED full spillerett

Dette medlemskapet gir rett til spill på Krokhol Golfklubbs anlegg uten ytterligere betaling utover årsavgiften. Du kan reservere starttid 10 dager i forveien og hvis du har en eller flere familiemedlemmer under 14 år, kan disse spille gratis.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 3.300
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Sum årsavgift kr 4.750

PREMIUM Seniormedlem 30 år og eldre MED full spillerett

Dette medlemskapet gir rett til spill på Krokhol Golfklubbs anlegg uten ytterligere betaling utover årsavgiften. Du kan reservere starttid 10 dager i forveien og hvis du har en eller flere familiemedlemmer under 14 år, kan disse spille gratis.

Premium medlemskap inkluderer 40 ni-hulls runder med golfbil.

Bilene må bestilles hver gang de benyttes og Premium-medlemskapet gir ingen fortrinnsrett til bil.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 6.300
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Sum årsavgift kr 7.750

Oppgradering fra fullt medlemskap 30+ koster kr 3 000

Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett

Samme fordeler som vanlig senior medlem minus rabatt på golfbil.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 1.800
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Sum årsavgift kr 3.250

Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett

Dette medlemskapet gir adgang til å spille på Krokhol Golfklubbs anlegg ved betaling av greenfee for hver runde, dog med rabatt. Starttid kan reserveres 5 dager før. Du er fullverdig medlem av Krokhol Golfklubb selv om du ikke har full spillerett.

Denne typen medlemmer betaler 250 kroner for 9 hull og 400 kroner for 18 hull.

Medlemmer uten spillerett betaler dessuten bare 150 kroner i greenfee ved deltakelse i 9-hullsturneringer.

Spilleavgift til driftsselskapet kr       0
Kontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Sum årsavgift kr 1.450

Ungdomsmedlem 14 – 19 år MED full spillerett

Samme rettigheter som vanlig seniormedlem med full spillerett.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 600
Kontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.200
Sum årsavgift kr 1.800

Juniormedlem under 14 år

Samme rettigheter og betingelser som ungdomsmedlemskap MED full spillerett, men juniormedlemmer har ikke stemmerett på klubbens årsmøte.

Familiemedlem – årsavgift kr 100
Junior uten klubbtilknytning kr 800

Familiemedlemskap

Full spillerett for to voksne og deres barn (til og med 19 år).

Familiemedlemskap – årsavgift kr 11 000

Det beregnes et faktureringsgebyr på kr 30

Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane.

Medlemskapet regnes som gyldig fra og med den dato kontingent betales første gang. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de kontingenter som vedtas på årsmøtet, i henhold til faktura, som normalt sendes ut per 15. februar hvert år.

Utmelding

Hvis du vil melde deg ut, må det gjøres skriftlig innen 31. desember for å unngå å bli krevet for kontingent for påfølgende år.

Det samme gjelder for skifte av medlemskategori. Se paragraf 3 (5) i klubbens vedtekter.

Årsavgift for spillerett

Samme utmeldingsfrist, altså 31. desember, gjelder for å unngå å bli avkrevet årlig spillerettsavgift til Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Kontaktopplysninger

Hvert medlem er selv ansvarlig for å oppdatere sine kontaktopplysninger (herunder bosteds- og e-postadresse) slik at informasjon som sendes ut av klubben kommer frem. Å glemme å gjøre dette er ikke gyldig grunn for utmelding etter 31. desember.

Prisene er oppdatert 11.12.2020 og gjelder fra og med samme dato, men kan endres uten varsel.

Benytt gjerne det elektroniske skjemaet til innmelding i Krokhol Golfklubb.