Medlemskap

Alle som ønsker det kan bli medlem av Krokhol Golfklubb dersom vilkårene i § 3 i klubbens vedtekter er oppfylt. Klubben har siden sesongen 1996 hatt en avtale med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen som forvalter og driver Krokhol golfbane. Avtalen gir klubbens medlemmer rett til å spille golf på banen i henhold til den avtale medlemmene enkeltvis har inngått/inngår med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Medlemskategorier:
  • Seniormedlem 20 år og eldre MED full spillerett
  • Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett
  • Student 20-28 år MED full spillerett
  • Ungdomsmedlem 14-19 år MED full spillerett
  • Juniormedlem under 14 år, familiemedlem
  • Juniormedlem under 14 år uten familietilknytning

Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen har to forskjellige typer spilletilknytning som begge forutsetter at man er medlem av Krokhol Golfklubb.

Les mer om dette under: Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane nederst på siden.

MED full spillerett:

Full spillerett gir rett til ubegrenset fritt spill på Krokhol Golfbane i den perioden årsavgiften gjelder.

UTEN full spillerett:

Hensikten med denne medlemskategorien er å gi en rimeligere inngangsbillett til Krokhol enn full spillerett. Medlemmene i denne kategori kan spille banen til redusert greenfee mot betaling av årsavgift.

Vilkår

Ikke glem å lese vilkårene for
medlemskap og utmelding
nederst på siden.

Priser 2019

Seniormedlem 20 år og eldre MED full spillerett

Dette medlemskapet gir rett til spill på Krokhol Golfklubbs anlegg uten ytterligere betaling utover årsavgiften. Du kan reservere starttid 4 dager i forveien og hvis du har en eller flere familiemedlemmer under 13 år, er kontingenten nesten symbolsk. Andre medlemsfordeler.

Årsavgift
2019
Spilleavgift til driftsselskapetkr 3.100
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubbkr 1.450
Årsavgiftkr 4.550

Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett

Dette medlemskapet gir adgang til å spille på Krokhol Golfklubbs anlegg ved betaling av greenfee for hver runde, dog med rabatt. Starttid kan reserveres 3 dager før. Du er fullverdig medlem av Krokhol Golfklubb selv om du ikke har full spillerett.

Årsavgift
2019
Spilleavgift til driftsselskapetkr 0
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubbkr 1.450
Årsavgiftkr 1.450

Greenfeerabatt:
18 hull: kr 100
9 hull:   kr   50

Greenfeeprisene varierer etter ukedag og tid på dagen. Se her.
Medlemmer uten spillerett betaler dessuten kr. 150 i greenfee ved deltakelse i 9-hullsturneringer.

Studentmedlem 20 – 28 år MED full spillerett

Samme rettigheter som vanlig seniormedlem med full spillerett. Krever fremvisning av gyldig studiebevis.

Årsavgift
2019
Spilleavgift til driftsselskapetkr 600
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubbkr 1.450
Årsavgiftkr 2.050

Ungdomsmedlem 14 – 19 år MED full spillerett

Samme rettigheter som vanlig seniormedlem med full spillerett.

Årsavgift
2019
Spilleavgift til driftsselskapetkr 600
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubbkr 1.200
Årsavgiftkr 1.800

Juniormedlem under 14 år

Samme rettigheter og betingelser som ungdomsmedlemskap MED full spillerett, men juniormedlemmer har ikke stemmerett på klubbens årsmøte.

Årsavgift
2019
FamiliemedlemÅrsavgift100
Junior uten klubbtilknytningÅrsavgift800
Gebyr

Et faktureringsgebyr på kr 30 er inkludert i kontingenten.

Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane.

Medlemskapet regnes som gyldig fra og med den dato kontingent betales første gang. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de kontingenter som vedtas på årsmøtet, i henhold til faktura, som normalt sendes ut per 15. februar hvert år.

Utmelding

Hvis du vil melde deg ut, må det gjøres skriftlig innen 31. desember for å unngå å bli krevet for kontingent for påfølgende år.

Kontaktopplysninger

Hvert medlem er selv ansvarlig for å oppdatere sine kontaktopplysninger (herunder bosteds- og e-postadresse) slik at informasjon som sendes ut av klubben kommer frem. Å glemme å gjøre dette er ikke gyldig grunn for utmelding etter 31. desember.

Årsavgift for spillerett

Samme utmeldingsfrist, altså 31. desember, gjelder for å unngå å bli avkrevet årlig spillerettsavgift til Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Prisene er oppdatert 05.02.2019 og gjelder fra og med samme dato, men kan endres uten varsel.

Benytt gjerne det elektroniske skjemaet til innmelding i Krokhol Golfklubb.