Medlemskap

Alle som ønsker det kan bli medlem av Krokhol Golfklubb dersom vilkårene i § 3 i klubbens vedtekter er oppfylt. Klubben har siden sesongen 1996 hatt en avtale med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen som forvalter og driver Krokhol golfbane. Avtalen gir klubbens medlemmer rett til å spille golf på banen i henhold til den avtale medlemmene enkeltvis har inngått/inngår med Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Spesialtilbud – tidlig innmelding 2021

Seniormedlem 20 år og eldre MED full spillerett: 5.500 kroner
for medlemskap resten av denne sesongen og hele neste sesong.

Kontingent til Krokhol GK    – kr 1.450
Spilleavgift til driftselskapet – kr 4.150

Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett: 4.800 kroner
for medlemskap resten av denne sesongen og hele neste sesong.

Kontingent til Krokhol GK     – kr 1450
Spilleavgift til driftsselskapet – kr 3350

Tilbudet endres ettersom det blir tidligere mørkt, og prisene som oppgis for tilbudet her, kan være endret innen det er aktuelt for deg å melde deg inn – be om et tilbud!

Medlemskategorier:

  • Seniormedlem 20 år og eldre MED full spillerett
  • Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett
  • Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett
  • Student 20-28 år MED full spillerett
  • Juniormedlem under 14 år, familiemedlem
  • Juniormedlem under 14 år uten familietilknytning

Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen har to forskjellige typer spilletilknytning som begge forutsetter at man er medlem av Krokhol Golfklubb.

Les mer om dette under: Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane nederst på siden.

MED full spillerett:

Full spillerett gir rett til ubegrenset fritt spill på Krokhol Golfbane i den perioden årsavgiften gjelder.

UTEN full spillerett:

Hensikten med denne medlemskategorien er å gi en rimeligere inngangsbillett til Krokhol enn full spillerett. Medlemmene i denne kategori kan spille banen til redusert greenfee mot betaling av årsavgift.

Ikke glem å lese vilkårene for medlemskap og utmelding nederst på siden.

Priser 2020

Seniormedlem 20 år og eldre MED full spillerett

Dette medlemskapet gir rett til spill på Krokhol Golfklubbs anlegg uten ytterligere betaling utover årsavgiften. Du kan reservere starttid 4 dager i forveien og hvis du har en eller flere familiemedlemmer under 13 år, kan disse spille gratis.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 3.100
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Årsavgift kr 4.550

Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett

Samme fordeler som vanligsenior medlem minus rabatt på golfbil.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 1.800
Klubbkontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Årsavgift kr 3.250

Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett

Dette medlemskapet gir adgang til å spille på Krokhol Golfklubbs anlegg ved betaling av greenfee for hver runde, dog med rabatt. Starttid kan reserveres 3 dager før. Du er fullverdig medlem av Krokhol Golfklubb selv om du ikke har full spillerett. Greenfeeprisene varierer etter ukedag og tid på dagen. Se her.

Medlemmer uten spillerett betaler dessuten kr. 150 i greenfee ved deltakelse i 9-hullsturneringer.

Spilleavgift til driftsselskapet kr       0
Kontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Årsavgift kr 1.450

Studentmedlem 20 – 28 år MED full spillerett

Samme rettigheter som vanlig seniormedlem med full spillerett. Krever fremvisning av gyldig studiebevis.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 600
Kontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.450
Årsavgift kr 2.050

Ungdomsmedlem 14 – 19 år MED full spillerett

Samme rettigheter som vanlig seniormedlem med full spillerett.

Spilleavgift til driftsselskapet kr 600
Kontingent til Krokhol Golfklubb kr 1.200
Årsavgift kr 1.800

Juniormedlem under 14 år

Samme rettigheter og betingelser som ungdomsmedlemskap MED full spillerett, men juniormedlemmer har ikke stemmerett på klubbens årsmøte.

Familiemedlem – årsavgift GRATIS
Junior uten klubbtilknytning kr 800

Det beregnes et faktureringsgebyr på kr 30

Generelle vilkår for medlemskap og spillerett på Krokhol Golfbane.

Medlemskapet regnes som gyldig fra og med den dato kontingent betales første gang. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de kontingenter som vedtas på årsmøtet, i henhold til faktura, som normalt sendes ut per 15. februar hvert år.

Utmelding

Hvis du vil melde deg ut, må det gjøres skriftlig innen 31. desember for å unngå å bli krevet for kontingent for påfølgende år.

Årsavgift for spillerett

Samme utmeldingsfrist, altså 31. desember, gjelder for å unngå å bli avkrevet årlig spillerettsavgift til Krokhol Golfbane v/Tom Rune Larsen.

Kontaktopplysninger

Hvert medlem er selv ansvarlig for å oppdatere sine kontaktopplysninger (herunder bosteds- og e-postadresse) slik at informasjon som sendes ut av klubben kommer frem. Å glemme å gjøre dette er ikke gyldig grunn for utmelding etter 31. desember.

Prisene er oppdatert 05.02.2020 og gjelder fra og med samme dato, men kan endres uten varsel.

Benytt gjerne det elektroniske skjemaet til innmelding i Krokhol Golfklubb.