Komiteer og grupper

Komiteer er utvalg som er utnevnt av styret og som har en spesifikk oppgave.

Grupper er grupper av medlemmer innenfor en viss kategori eller aktivitetsområde.

Redaksjonen er avhengig at bidrag fra de respektive komiteene og gruppene for å holde opplysningene ajour.

 • Banekomité
  Hjelper til å holde banen i god stand.
 • Redaksjonskomité
  Har ansvaret for dette nettstedet
 • Turneringskomité
  Har ansvaret for å organisere og gjennomføre turneringer.
 • Handicapkomité
  Passer på at alle har riktig handicap og at handicapreglene følges.
 • Seniorgruppen
  Organiserer turneringer og arrangementer for klubbens seniorer (50+).
 • Damegruppen
  Organiserer aktiviteter for klubbens damer.
 • Norsk Senior Golf
  Noen av klubbens medlemmer er også medlem av Norsk Senior Golf. Dette er deres side.