Komiteer og grupper

Komiteer er utvalg som er utnevnt av styret og som har en spesifikk oppgave.

Grupper er grupper av medlemmer innenfor en viss kategori eller aktivitetsområde.

Redaksjonen er avhengig at bidrag fra de respektive komiteene og gruppene for å holde opplysningene ajour.