Lokale Regler

NGFs anbefalte generelle lokale regler gjelder.

 • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
 • Alle sprinklerlokk og deler av vanningsanlegg gir fritak etter regel 16.1.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Fritak etter regel 16.1.
 • Plugget ball i spillefeltet gir fritak etter regel 16.3.

Spillefeltet er hele området på banen unntatt:

 1. Utslagssted og puttinggreen på hullet som spilles
 2. Alle straffeområder på banen.

Uflyttbare hindringer

 • Røde og gule staker som markerer straffeområder er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Avstandsmarkører for 200 m, 150 m, 100 m og 50 m er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Alle avstandsmarkører er målt til midten av greenen.
  • Hvite markører: 200 m
  • Gule markører: 150 m
  • Røde markører: 100 m
  • Blå markører: 50 m

Out of Bounds

a) Baller som slås over gjerdet eller den markerte grensen (hvite staker) mot RV 155 på hull 1/10 eller 2/11 er out of bounds.

b) Baller som krysser linjen med hvite staker langs første skogholt (ca. 100 m) på høyre side av hull 9/18 er out of bounds

Område med spilleforbud

c) Fra der OB på hull 9/18 slutter og videre gjennom nedre skogholt og opp mot treningsområdet, står det røde staker med hvit topp som betyr spilleforbud på utsiden av linjen mellom stakene. Neste slag (med ett straffeslag etter regel 17.1) må slås fra droppsonen plassert på utslag 35/9, 42/9 og 35/18. Spiller kan imidlertid alltid gå tilbake å slå ny ball fra samme sted. Hvis det er spilt en provisorisk ball, er denne ballen i spill.

Mistet ball eller ball utenfor banen

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde (regel 19.3b). Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball, og gjelder heller ikke i enkelte turneringer, og det er da angitt i turneringsreglene.

Droppsone

a) Baller som slås inn i rødt straffeområde på høyre side av hull 4/13, og ikke kan spilles fra der den ligger, skal droppes i merket droppsone, hvis det ikke velges å slå ny ball fra tee.

a) Baller som slås inn i spilleforbudsområde på høyre side av hull 9/18, skal mot et straffeslag (regel 17.1), spilles videre fra droppsone, som er plassert på utslag 35/9, 35/18 og 42/18.

Straff for brudd på lokale regler:

Slagspill – 2 slag, matchspill – tap av hull.

Tillegg 2, diskgolf

Kurver, staker og bygningsmessige tiltak for diskgolf er faste hindringer.

Merkelinjer for diskgolf får ingen innflytelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + fifteen =