Lokale Regler

NGFs anbefalte generelle lokale regler gjelder.

 • Veier og stier er ikke integrerte deler av banen. Fritak etter regel 24-2b.
 • Alle sprinklerlokk og deler av vanningsanlegg gir fritak etter regel 24-2b.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Fritak etter regel 25-1.
 • Plugget ball i spillefeltet gir fritak etter regel 25-2.

Spillefeltet er hele området på banen unntatt:

 1. Utslagssted og puttinggreen på hullet som spilles
 2. Alle hindre på banen.
 • Røde og gule staker som markerer straffeområder er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 24-2b.
 • Avstandsmarkører for 200 m, 150 m, 100 m og 50 m er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 24-2b.
 • Alle avstandsmarkører er målt til midten av greenen.
  • Hvite markører: 200 m
  • Gule markører: 150 m
  • Røde markører: 100 m
  • Blå markører: 50 m

Straff for brudd på lokale regler:
Slagspill – 2 slag, matchspill – tap av hull.

Tillegg – fotballgolf

Ting som tilhører spill av fotballgolf, som hull og merkepinner, skal betraktes som GUR, slik at du får fridropp innenfor en køllelengde fra nærmeste punkt for fritak – når du spiller golf.