Lokale Regler

NGFs anbefalte generelle lokale regler gjelder.

 • Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.
 • Alle sprinklerlokk og deler av vanningsanlegg gir fritak etter regel 16.1.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Fritak etter regel 16.1.
 • Plugget ball i spillefeltet gir fritak etter regel 16.3.

Spillefeltet er hele området på banen unntatt:

 1. Utslagssted og puttinggreen på hullet som spilles
 2. Alle straffeområder på banen.

Uflyttbare hindringer

 • Røde og gule staker som markerer straffeområder er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Avstandsmarkører for 200 m, 150 m, 100 m og 50 m er uflyttbare hindringer. Fritak etter regel 16.1.
 • Alle avstandsmarkører er målt til midten av greenen.
  • Hvite markører: 200 m
  • Gule markører: 150 m
  • Røde markører: 100 m
  • Blå markører: 50 m

 

Out of Bounds

Baller som slås over gjerde mot RV 155 på hull 1 eller 2 er out of bounds. Hvite staker som er satt opp for diskgolf (mest aktuelt på hull 9) er ikke out of bounds for golf.

Mistet ball eller ball utenfor banen

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde (regel 19.3b). Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball, og gjelder heller ikke i enkelte turneringer, og det er da angitt i turneringsreglene.

Droppsone

Baller som slås inn i rødt straffeområde på høyre side av hull 4, og ikke kan spilles fra der den ligger, skal droppes i merket droppsone, hvis det ikke velges å slå ny ball fra tee.

Straff for brudd på lokale regler:

Slagspill – 2 slag, matchspill – tap av hull.

 

Tillegg 1, fotballgolf

Ball som ligger i hull for fotballgolf, eller mindre enn en køllelengde fra kanten av hullet, gir fri dropp, to køllelengder, målt fra midten av hullet.

Merkepinner for fotballgolf er faste hindringer.

 

Tillegg 2, Frisbeegolf

Kurver, staker og bygningsmessige tiltak for frisbeegolf er faste hindringer.

Merkelinjer for frisbeegolf får ingen innflytelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + four =