Lokale Regler

LOKALE REGLER KROKHOL GK – 2024

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Krokhol GK.

For klubbturneringer, se ev. tillegg til lokale regler og Krokhol GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset i tillegg til her på hjemmesiden.

Definere banens grenser (A-1) 

 1. Hvite staker definerer banens grenser

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Uflyttbare hindringer

 1. Sikkerhetsnett (bak green på hull 2/11), og nedenfor utslagssted på hull 7/16)
 2. Informasjonssøyler
 3. Ballvaskere og avfallskasser

Informasjon:

Alle avstandsangivelser er til midt på greenen:

 • Hvit 200 m
 • Gul 150 m
 • Rød 100 m
 • Blå 50 m

Droppesone på hull 4/13 (E-1)

Hvis en spillers ball er i straffeområdet på hull 4/13, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i det straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

 • Spilleren kan ta slag og lengde fritak etter regel 17.1d(1), eller
 • Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Spilleren kan ikke ta fritak etter reglene 17.1d(2) eller 17.1d(3).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

(Tillegg: Klikk på bildet for en grafisk fremstilling av droppereglene som gjelder når det ikke er noen droppsone.)

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)

De nyplantede trærne merket med blå staker med hvit topp er spilleforbudområder:

 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens planlagte slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 • Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 17.1e.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

 • Ball referansepunkt: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
  • Kommet til ro på banen, eller
  • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
 • Fairway referansepunkt: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

(Tillegg: Bildet viser hvordan du tar fritak på korrekt måte. Klikk på bildet for å vise et større ett.)

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairway referansepunktet (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =