Banekomité

Dette er Sander, for dere som ikke kjenner'n.

Sander Lund
Leder
Sanderl@online.no
90 76 90 02

DSCN2995 (2) (1041x1280)

Finn Ericsson
Gress-kar
finnericsson51@gmail.com
908 26 232

Thomassen Olaf IMG_4369 (853x1280)

Olaf Thomassen
Ryddefantom
olaf.thomassen@gmail.com
917 77 995

Tomren Petter 2015-06-15- (44)

Petter Tomren
Veisjef og assosiert medlem
pettertomren@hotmail.com
92031244

Banekomiteen bistår i vedlikeholdet av banen, og er dessuten ansvarlig for dugnadene.

Siden banen ble en 9-hullsbane har banekomiteen spilt en stadig viktigere rolle for banens tilstand – som for øvrig har vært meget bra.

Hvert år lager banekomiteen en rapport om ting den har gjort i løpte av sesongen.

Her er 2020-rapporten:

Banekomiteens rapport 2020

Banekomiteen har i 2020 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thomassen og fått god støtte fra Petter Tomren.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele bankeområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker osv. Avsluttet med mat og mineralvann.

GREENENE
Vært gode hele sesongen. Banemannskapene har gjort en formidabel jobb.

FAIRWAYENE
Bra utvikling på samtlige.

TEE STEDENE
Stort sett bra. Flyttet klosser ofte, og det hjelper på slitasjen. Noen bør rettes opp neste sesong.

DRENERING
Drenering foretatt flere steder, og vi håper på bra resultat.

STAKER
Staker skiftes fortløpende.

VEIER, BROER OG GRØFTER
Petter Tomren har lagt ned et formidabelt arbeid på dette området. Alle har sikkert lagt merke til utbedringene, og bør være meget fornøyde.

AVSTANDSMERKER
Bestilt nye, som blir montert i forbindelse med dugnaden 2021

TRENINGSOMRÅDET
Klipping av området er bra, men bunkeren savner vedlikehold.

RANGE
Ny asfalt på halvparten av utslagene.
Fungerer bedre og bedre.
Dugnadsplukk av baller var vellykket og bør gjentas en gang eller to i 2021

PLAN 2021
Videreføre den positive utviklingen.

Banekomiteen takker baneeier, banemannskapene, og alle som bidrar med å holde banen og områdene rundt i orden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + ten =