Turneringskomíté

Turneringskomiteen har som oppgave å organisere medlemsturneringer og andre turneringer på Krokhol. Turneringsarbeidet har sine egne sider. Det er stort sett medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. Turneringslederen(e) for hver turnering står oppført i Golfbox.

Medlemmene av turneringskomiteen i 2018:

Per Frode Haugen

Per Frode Haugen

Leder

froh@hotmail.no
920 38 721

Jens Kr. Tofteberg

Jens Kr. Tofteberg

tofteberg@getmail.no
911 86 375

Ragnhild Lied Johansen

Ragnhild Lied Johansen

ragnhildlj@gmail.com
456 13 557

Stine Torgersen

Stine Torgersen

stinetorgersen@hotmail.com
900 21 709

Finn-Arne Johansen

Finn-Arne Johansen

fajohans@gmail.com
905 62 938

Marit Bjørnstad

Marit Bjørnstad

maja-bjo@online.no
905 51 775

Knut Storm Hanssen

Knut Storm Hanssen

knut.storm@hotmail.com
90987621

I årsrapportene finner du informasjon om komiteens arbeid og oversikt over turneringene som ble avholdt. Klikk på fanen for året du ønsker å lese om.

Årsrapporter

Bruk fanene til å navigere

2019

Turneringskomiteen

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene samt «private» turneringer.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mindre enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Per Frode Haugen, Finn-Arne Johansen, Sten-Arne Skulbru og Jens Kr. Tofteberg.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 56 spillere til start, en nedgang på 3 mot fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 (16) 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 378 spillere (405).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 30 spillere (23), Match Play 34 spillere (36) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 56 spillere (59), Pink Cup 24 spillere (24), Jernslaget 20 spillere (20), Flaggturneringen 15 spillere (21), Klubbmesterskapet 30 spillere (23), Krokhol masters 20 spillere (15) og Elgjakta 36 spillere (40).

Summen av turneringer er lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene.

Imidlertid kunne TK godt tenke seg flere deltakere på turneringene, i år har 643 spillere vært deltakere mens det var 677 i fjor, noe som er en nedgang på 5 %.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2020

2018

Turneringskomiteen

Komiteen har i 2018 bestått av TK har bestått av 9 medlemmer, 4 pensjonister og 5 yrkesaktive. Jens Kristian Tofteberg (leder), Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen, Rita Åse, Knut Storm Hanssen og Sten-Arne Skulbru.

Denne rapporten gjelder alle turneringer på Krokhol, med unntak av Seniorenes tirsdagscuper, som sender egen rapport. Det må dog nevnes at medlem av TK, Ragnhild Lied Johansen har vært toneangivende når det gjelder å opprette seniorenes turneringer.

Høsten 2018 ble Krokhol tilført en sponsor turnering, Golfhandelen Open, noe man må langt tilbake i tid (om noen gang) for å finne. Dette var en turnering som ble administrert av TK, mens premieringen tok Golfhandelen seg av. I skrivende stund er det ikke avgjort noe om disse turneringene fortsetter, men i har fått indikasjon på at det muligens blir to – 2 – turneringer fra Golfhandelen i 2019. Golfhandelen har forøvrig sponset mandags- og tirsdagscupene med premier, noe som hadde positiv effekt på premieutgiftene. Forhandlinger foregår om forlengelse av avtalen.

TK har arrangert 16 mandagscuper, 9 hulls turneringer, med til sammen 405 spillere.

Videre er det iverksatt 5 18 hulls turneringer; Vårsleppen, 34 spillere, Jernslaget, 20 spillere, Flaggturneringen, 21 spillere, Krokhol Masters, 15 spillere, og sist men ikke minst Elgjakta med rekord deltakelse for en 18 hulls runde, med hele 40 deltakere. (Da er det moro å være i TK).

Match play turneringen ble styrt av Jon (med klar beskjed om å være ferdig før Elgjakta) og det stilte 36 deltakere.

De øvrige turneringene som har vært i 2018 er:

Golf og Quiz, TK medlemmer Rita og Frode, med «feller» fikk hele 23 spillere

Pink Cup, TK’s kvinnelige medlemmer samlet en mer, nemlig 24 spillere.

Golfhandelen Open, har stilte 59 spillere, denne gangen mange greenfee spillere.

Alt i alt finner TK at sesongen har vært tilfredsstillende, selv om det er et mål at flere enn 641 spillere stiller til 25 turneringer.

2017

Komiteen har i 2017 bestått av Jens Kristian Tofteberg (leder), Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen, Rita Åse og Knut Storm Hanssen.

Turneringssesongen 2017 er definitivt over og vi kan se tilbake på en sesong av varierende kvalitet både når det gjelder vær og resultater. Mange av oss har skrevet seg opp i løpet av sesongen, men forhåpentlig vis er det flere som har maktet det kunststykket og redusere sitt handicap.

Turneringskomiteen har gjort en betydelig jobb i løpet av dette året, og jeg takker alle for innsatsen som den enkelte har gjort i løpet av sesongen.

Nordea cup forsvant dette året og ble erstattet av Krokhol Swingers. Det er imidlertid vårt håp at Golfforbundet klarer å stable en ny sponsor på bena, slik at vi får en landsomfattende turnering som vi kan delta i når vi setter i gang i 2018 (i tillegg til Pink Cup).

Det har i løpet av 2017 blitt arrangert 48 turneringer med om lag 950 deltakere. Antall spillere som har deltatt i disse turneringene er for lavt, og det er stort sett de samme som går igjen. Rekrutering av spillere til turneringer er derfor en stor utfordring.

I tillegg til turneringene har det vært 6 mandagstreff og 9 dametreff. Den siste har langt ifra vært en suksess, og det må derfor arbeides for å få en damegruppe opp å stå. Vi har da flere enn de 4 – 5 damene som har møtt opp på torsdager.

Våre spillere har også deltatt i turneringer på andre baner, og derved bidratt til å få Krokhol mer frem på golfkartet, men disse tingene ligger utenfor turneringskomiteens mandat.

Ovenfor ble det nevnt at turneringssesongen var over, dette er en sannhet med en modifikasjon. I skrivende stund er Match play ennå ikke ferdig, men vi håper at de rekker å spille finalen før snøen faller. Vi er i den heldige situasjonen at Jon følger opp dette. Når det gjelder Match play har heldigvis Jon sagt seg villig til å være overkikador for denne også i 2018, noe vi er takknemlige for. Han har da uttalt at rammen blir strammere slik at finalen spilles før Elgjakta.

Sesongen 2018 vil inneholde de vanlige helgeturneringene som vårslepp, jernslag osv. Vi får også vurdere andre former for turneringer bl.a. lagtureringer som Texas Rumble etc.

Mandagsturneringene med OoM vil også gå sin gang, men med større variasjon enn i 2017. Bl.a. tenker vi oss mer blanding av Stableford og Slaggolf, endring av utslagssteder osv. Senior turneringene vil også fortsette som før.

Turneringskalenderen gjøres ferdig på nyåret, så da får vi se hva som dukker opp.

Tilslutt kan nevnes at turneringskomiteen vil fortsette nesten uforandret, den blir styrket ved at Sten-Arne Skulbu har sagt seg villig til å delta (og Stine stiller sterkere). Alt under forutsetning av Styrets godkjenning.

Så takk for sesongen som er over og vel møtt til en ny og forhåpentligvis bedre sesong 2018 for oss alle.

2016

Turneringskomitens virksomhet 2016

Komiteen har i 2016 bestått av Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Rita Åse, Knut Storm Hansen, Per Frode Haugen, Finn Arne Johansen og Jens Kr. Tofteberg.

Vi har hatt værgudene på vår side og i tillegg har det vært gjort en fantastisk jobb på banen, både av banemannskap og frivillige. Dette har ført til at alle planlagte turneringer har kunnet gjennomføres.

Det har vært gjennomført rekordmange mandagsturneringer, 18 stk. Deltakelse fra 18 til 30 påmeldte.

Årets vinnere av mandagscupen sammenlagt, OoM, ble;

KLASSE A: Olaf Kristian Thomassen 110 poeng

KLASSE B: Jon Kittilsen 92 poeng

KLASSE C: Steinar Nordskog 105 poeng

Øvrige turneringer i regi av turneringskomiteen:

 • 1/5 Vårsleppen, 32 påmeldte
 • 29/5 Pink Cup 23, påmeldte
 • 12/6 Nordea Pairs, 18 lag
 • 23/6 St. Hans golf og grill, 28 påmeldte
 • 7/8 Jernslaget, 21 påmeldte
 • 20/8 Klubbmesterskapet, 27 påmeldte
 • 11/9 Flaggturnering, 23 påmeldte
 • 2/10 Elgjakta, 32 påmeldte

Det bør også nevnes at klubbmesterskapet gikk over 2 dager med henholdsvis Stine Torgersen og Per Frode Haugen som vinnere. I tillegg til turneringer som komiteen hadde ansvaret for ble det også i år arrangert henholdsvis:

Golf og Quiz, arrangert av Lise Brekka og Rita Åse med påheng.

Match play, også i år i regi av Jon Kittilsen med Stine Torgersen som vinner.
Komiteen viser for øvrig til redaksjonelt stoff som dekker alle turneringer mer detaljert.

For turneringskomiteen

Jens Kr. Tofteberg

2015

TURNERINGSKOMITENS VIRKSOMHET

Komiteen har i 2015 bestått av Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen og Jens Kr. Tofteberg.

KOMITEEN HAR I SESONGEN ARRANGERT FLERE TURNERINGER;

MANDAGSCUPEN, 15 stykker med deltagelse som varierte mellom 17 og 34 deltakere. Tar vi tallene fra Order of Merit ukritisk har det deltatt 67 spillere dvs. over 30 % av klubbens medlemmer. Foruten cupen har det vært mandagstreff i juli og på høsten.

VåRSLEPPEN ble arrangert som åpningsturnering 10 mai med 25 spillere, formatet for værsleppen var eclectic, en spilleform som har vist seg å være populær blant medlemmene.

PINK CUP ble arrangert 31.05 med 22 deltakere. Formålet med turneringen var å samle inn penger til brystkreft saken, og KGK klarte å samle inn kr. 6600,-

NORDEA PAIRS ble gjennomført 14.06 med 12 lag på startskrekken, det seirende laget ble Jon Kittelsen/Olaf Thommesen som gikk ett skritt videre.

JERNSLAGET er en turneringsform som, som navnet sier, spilles med jernkøller. Denne ble arrangert 09.08 med 17 deltagere.

KLUBBMESTERSKAPET gikk av stabelen 22-23/08 25 spillere stilt til start, men som tradisjonen skulle tilsi ble det Per Frode som stakk av med mesterskapet, mens Stine som sedvanlig tok damefeltet.

ELGJAKTA avsluttet turneringssesongen 2015, denne turneringen samlet 24 medlemmer og ble spilt i formatet eclectic.

MATCH PLAY turneringen ble gjennomført av Jon, noe som han gjorde på en utmerket måte. Det var 24 spillere som han måtte holde styr på og turneringskomiteen vil ta sjansen på å spørre Jon også neste år.

Medlemmer av turneringskomiteen har også hatt en finger med i spillet når det gjelder andre turneringer.

På SENIOR CUPEN på tirsdager har det deltatt 34 medlemmer.

DAMETREFF har også blitt organisert i løpet av sesongen, med et noe variabelt antall damer på treffene.

GOLF & QUIZ samlet de 22 topp «intelligente» spillerne, som både spilte godt og løste regelspørsmål og ganske «enkle» quiz spørsmål.

ST.HANS GOLF OG GRILL er en begivenhet vi gjerne vil fortsette med. Tom Rune stilte som sedvanlig opp med god mat for de 24 påmeldte som etter spillet kunne nyte både tørt og vått.

Turneringskomiteen takker alle medlemmene for sesongen 2015 og ønsker gamle og nye deltaker på turneringene velkommen tilbake i 2016.

Jens Kr. Tofteberg

 

2014

Årsrapport fra turneringskomiteen sesongen 2014

Komiteen har bestått av; Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Inger Enstad, Marit Bjørnstad, Steinar Berg, Finn Arne Johansen, Per Frode Haugen og Jens Kr. Tofteberg.
Forholdene for turneringer har i år vært glimrende. Været har gjort sitt og resten har banemannskap, banekomiteen og andre dugnadere ordnet.

Foruten mandagsturneringer har komiteen stått for 7 andre turneringer.

Det var planlagt 15 mandagsturneringer, en ble avlyst, og på de 14 som ble gjennomført var det påmeldt 305 spill, dvs. 22 spillere pr. kveld. 34 på det meste og 17 som laveste.

Mandagscupen OM ble i år vunnet av; Kl. A, 23 spillere deltok, vinner Per Frode Haugen 77 poeng. Kl. B, 25 spillere deltok, vinner Ivar Bjørseth 77 poeng. Kl. C, 6 spillere deltok, vinner Jens Kr. Tofteberg 111 poeng.

Øvrige turneringer fra turneringskomiteen:
 • 11.05. Vårsleppen 24 deltakere
 • 01.06. Pink Cup 16 deltakere
 • 15.06. Nordea Pair 30 deltakere
 • 25.06. St. Hans Golf og Grill 32 deltakere
 • 17.08. Jernslaget 20 deltakere
 • 24.08. 2 dager med Klubbmesterskap 20 deltakere og
 • 21.09. Elgjakta (Eclectic) 26 deltakere

For øvrig ble det i år gjennomført Match Play i regi av Jon Kittilsen, det var 32 påmeldte og det var Per Frode Haugen som gikk av med seieren.

Nytt av året var Golf og Quiz, i regi av Lise Brekka og Rita Åse med ledsagere. Det var 2 events med til sammen 58 deltakere.

Laget fra Krokhol gjorde en solid innsats i turneringen til Norsk Senior Golf, under ledelse av Jon Kittilsen.

Senior gruppen organiserte sine egne turneringer og det vises til egen rapport. For utfyllende resultater og kommentarer for hver enkelt turnering vises til redaksjonelt stoff og Golf Box.

For Turneringskomiteen, Jens Kr. Tofteberg

2013

Årsrapport fra Turneringskomiteen sesongen 2013

Vi har klaget over regn og våte baner de siste årene. En våt juni hadde vi riktignok, men så kom det fine været – endelig. Og ved hjelp av den fantastiske gjengen med frivillige som klippet og ryddet ble banen holdt i veldig fin stand. Tusen takk, uten dere hadde vi ikke klart å spille Krokhol hele sesongen!

Dessverre er det mange medlemmer som har meldt seg ut av Krokhol og det merket vi selvfølgelig på antall deltagere i turneringene. Men på tross av sviktende medlemstall klarte vi å gjennomføre våre planlagte turneringer.

Som kjent liker Krokhols medlemmer å spille turneringer. I 2013 hadde vi 15 mandagsturneringer med 376 deltagere, (pluss noen mandagstreff i juli). Til sammenligning hadde vi 18 mandagsturneringer med i alt 526 deltagere i 2012. En nedgang på 150 deltagere.

Årets første turnering – Vårsleppen – hadde 23 påmeldte (36 i 2012).

Vi hadde St. Hans Golf og Grill, med Texas scramble, damer og herrer. Det ble 20 påmeldte i litt kjølig men fint vær. En hyggelig turnering med grillmat etterpå.

Klubbmestre 2013: Stine Torgersen og Per Frode Haugen

Klubbmesterskapet, med 18 deltagere (28 i fjor) ble avviklet 24. og 25. august.. Alle klasser spilte 18 hull lørdag og 18 hull søndag (ikke cut).

Herreklassen ble vunnet av Per Frode Haugen (+21). Vi gratulerer Klubbmester herre 2013!
På 2. plass Trond Syversen (+23) og 3. plass Olaf Thomassen(+30)
dameklassen vant Stine Torgersen (+35) Vi gratulerer som Klubbmester dame 2013!
Marit Bjørnstad 2. plass og Inger Enstad ble nr. 3.

Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” av de gjeveste trofeer. Vi gratulerer vinnerne i 2013:

Mandagsturneringene:
Per Frode Haugen klasse A, Tony Farinha Klasse B og Per SarvikKlasse C

Dameturneringene:
Marit Bjørnstad i klasse A og Aud Jørgensen klasse B

Seniorturneringene:
Olaf Thomassen klasse A og Aud Jørgensen i klasse B

Klubbmesterskapet i Match Play fristet 29 deltakere.
Klubbmester Match, 2013 ble – også i år – Ketil Nordgård som etter en spennende match, slo Joakim Sarvik på hull 19. Gratulerer.

Mange var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men i år måtte vi avlyse turneringen på grunn av for liten deltagelse. Vi er lei oss for det og håper at vi får det til neste år.

Årets siste turnering, Elgjakta, var en flagg-turnering med 22 påmeldte (mot 20 ! i fjor). Herreklassen ble vunnet av Ketil Nordgård – hull 2 . Dameklassen ble vunnet av Angela Lund – hull 17.

Tusen takk alle sammen – så håper vi på bra vær, flere medlemmer og stor deltakelse neste år.

Ragnhild Lied Johansen – Turneringskomiteen

2012

Årsberetning for turneringskomiteen sesongen 2012

Vi har klaget over regnet de siste par årene, og det var neimenn ikke noe bedre i sesongen 2012 heller. Vi klarte heldigvis å gjennomføre 14 ordinære turneringer, samt 4 Texas Scramble i juli. Vi måtte avlyse mandagsturneringen 1 gang, og de siste ukene var det ballplassering på grunn av svært våt bane. Dette ga selvfølgelig dårligere deltagelse på turneringene enn normalt. I tillegg merket vi også at en del spillere har meldt seg inn i andre klubber.

Vær eller ikke vær, Krokhols medlemmer liker å spille turneringer. I 2012 hadde vi 18 mandagsturneringer med i alt 526 deltagere. (2011 var det 16 turneringer med i alt 500 deltagere). Gjennomsnittlig var det 29,8 deltagerepr. turnering. Til sammenligning 31,3 pr. turnering i 2011

Årets første turnering – Vårsleppen. Hadde 36 påmeldte, en liten reduksjon fra i fjor hvor det var 47.

Vi hadde St. Hans Golf og Grill. Texas scramble, damer og herrer. Det ble 28 påmeldte i litt kjølig men fint vær. En hyggelig turnering med grillmat etterpå.

Klubbmesterskapet, med 28 deltagere, ble avviklet 18 og 19 august. Tung og våt bane ga vanskelige forhold. Alle klasser spilte 18 hull lørdag og 18 hull søndag (ikke cut).

Herreklassen ble vunnet av Ketil Nordgård (+ 19). Vi gratulerer som Klubbmester herre 2012!
På 2. plass Iver Sletten (+21) og 3. plassTrond Syversen (+24)
dameklassen vant Stine Torgersen (+33) Vi gratulerer som Klubbmester dame 2012!
Britha Amundsen på 2. plass og Marit Bjørnstad ble nr. 3.
klasse C vant Bjørn Harald Jensen – Gratulerer
2. plass Jens Chr. Tofteberg og 3. plass Per Sarvik.

Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” av de gjeveste trofeer. Vi gratulerer vinnerne i 2012:
Mandagsturneringene:
Iver Sletten Klasse A, Rune Sørlie Klasse B og Kirsten Rogne Klasse C
Dameturneringene:
Britha Amundsen i klasse A og Ann Sund i klasse B
Seniorturneringene:
Olaf Thomasesen i klasse A og Aud Jørgensen i klasse B

Klubbmesterskapet i Match Play fristet 31 deltakere.
Klubbmester Match, 2012 ble Ketil Nordgård som slo Alexander Knoff med 2 hull igjen å spille. Gratulerer.

Mange (66) var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men bare 21 hadde anledning til å delta. Lars Sandberg vant klasse A (+2), Odd Hole klasse B (+8) og Kirsten Rogne klasse C

Årets siste turnering, Elgjakta, var en flagg-turnering med 20 påmeldte. (mot 12 ! i fjor). Turneringen ble vunnet av Olaf Thomassen – på hull 18. Joakim Sarvik ble nr. 2 – på hull 18 litt lenger unna pinnen.

Tusen takk til Tom Rune & Co som, på tross av alt det dårlige været, klarte å holde banen spillbar gjennom hele sesongen.
Tusen takk alle sammen – så håper vi på bedre vær og stor deltakelse neste år..

Ragnhild Lied Johansen – Turneringskomiteen

2011

Årsberetning for turneringskomiteen sesongen 2011

Vi klaget over regnet i 2010, men det var ingen ting mot sesongen 2011. Det var en periode hvor beskrivelsen av banen var ”tilfeldig tørt”. Vi måtte avlyse mandagsturneringen 2 ganger, og de siste ukene var det ballplassering på grunn av svært våt bane. Dette ga selvfølgelig dårligere deltagelse på turneringene enn normalt. I tillegg merket vi godt at en del spillere har meldt seg inn i andre klubber.

Vær eller ikke vær, Krokhols medlemmer liker å spille turneringer. I 2011 hadde vi 16 mandagsturneringer med i alt 500 deltagere. (2010 var det 18 turneringer med i alt 714 deltagere). Gjennomsnittlig var det 39,8 deltagere pr. turnering i 2010 og 31,3 deltagere i 2011 – dessverre en betydelig reduksjon.

Det er alltid hyggelig med Vårsleppen. 47 påmeldte mot 39 året før, lovet en fin start på sesongen.

Vi hadde St. Hans Golf og Grill – Lagspill damer og herrer. En hyggelig turnering med grillmat etterpå. 30 påmeldte i fint vær

Klubbmesterskapet, med 42 deltagere, ble avviklet 27/28. august. Dårlig vær, med avbrudd på grunn av torden. Spesielt tung og våt bane ga vanskelige forhold.. Alle klasser spilte en runde lørdag og en runde søndag (ikke cut).
Herreklassen ble vunnet av Per Frode Haugen med +12. På 2.plass Trond Syversen (+20) og 3.plass Kristoffer Olstad (+28)
I dameklassen vant Stine Torgersen (+33) og Siri Tendal ble nr. 2 (+39)
Vi gratulerer.

Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” av de gjeveste trofeer. Vi gratulerer vinnerne i 2011:
Mandagsturneringene:
Trond Syversen Klasse A, Joakim Sarvik Klasse B og Marianne Skurdal Klasse C
Dameturneringene:
Britha Amundsen i klasse A og Ann Sund i klasse B
Seniorturneringene:
Jan-Roger Arnesen i klasse A og Arve Sørlund i klasse B

Klubbmesterskapet i Match Play fristet 30 deltakere.
Klubbmester 2011 ble Trond Syversen som slo Ketil Nordgård etter en meget spennende match. Gratulerer.

Mange var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men bare 25 hadde anledning til å delta. Lars Sandberg vant klasse A(+3), Joakim Goksøyr Sarvik klasse B(+14) og Jens Kristian Tofteberg vant klasse C

Årets siste turnering, Elgjakta, var en flagg-turnering med 12 påmeldte. (mot 44 i fjor). Turneringen ble vunnet av Per Frode Haugen, nr. 2 Lars Sandberg og nr. 3 Anders Raanes. Dessverre dårlig deltagelse pga. dårlig vær og vårt bane

Tom Rune & Co holdt banen så bra som overhode mulig etter værforholdene. Klippemaskiner satt stadig fast, og skle i de våte bakkene. Men de klarte å holde banen spillbar hele sesongen.

Tusen takk alle sammen – så håper vi på bedre vær neste år..

Ragnhild Lied Johansen – Turneringskomiteen

2010

Årsberetning for turneringskomiteen sesongen 2010

Det var mye regn sommeren 2010. Banen var våt og tung en stor del av sesongen. I starten hadde vi også noen provisoriske greener, men det rettet seg litt etter hvert.

Vær eller ikke vær, Krokhols medlemmer liker å spille turneringer. I 2009 hadde vi 18 mandagsturneringer med i alt 714 deltagere. I 2010 var det 17 turneringer med i alt 676 deltagere. Gjennomsnittlig var det 39,7 deltagere pr. turnering i 2009 og 39,8 deltagere i 2010 ! Det var altså ikke en dramatisk endring i antall deltagere pga. vanskelige forhold.

Det er alltid hyggelig med Vårsleppen, selv om det ikke var så mange påmeldte som det pleier (39 mot 58 i fjor) ble det en fin start på sesongen.

Som nytt av året inviterte damene til St. Hans Golf og Grill – Lagspill damer og herrer. På tross av kort varsel ble det allikevel 40 påmeldte til en hyggelig turnering i strålende vær, med grillmat og fest etterpå.

Sommerfesten, med den tradisjonelle lagturneringen, ble gjennomført i fint vær lørdag 28. august. Det var 52 deltakere til et flott arrangement. Team Haugen (Haugen, Jansen, Schram, RJohansen) vant (-3), tett fulgt av laget Trehjørningen, Thomassen, Sørlund og Yssen (- 2).

Klubbmesterskapet, med 59 deltagere, ble avviklet 21 – 22 august. All klasser spilte en runde lørdag og deltok videre også på søndag (ikke cut). Herreklassen ble vunnet av Morten Trehjørningen med + 14 slag. Per Frode Haugen på 2.plass med + 23 og Helge Rivedal nr. 3 med + 24. I dameklassen vant Siri Tendahl med +29. Marit Bjørnstad på 2. plass med +58 og Britha Amundsen ble nr. 3 med +64. Vi gratulerer.

Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” – (mandagsturneringene sammenlagt) av de gjeveste trofeer. Vinnerne i 2010 ble:
Siri Tendahl Klasse A, Joakim Sarvik Klasse B og Rita Åse, Klasse C

Klubbmesterskapet i Match Play fristet 30 deltakere. Her måtte de to beste vinne 4 matcher for å kvalifisere seg til finalen. Klubbmester 2010 ble Anders Lier Raaness som slo Lars Sandberg (som vant Match Play 2009) etter en meget spennende match som først ble avgjort på hull 18. Gratulerer.

Mange var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men bare 38 (Samme antall som i fjor) hadde anledning til å delta. Per Frode Haugen vant klasse A(-3), Olaf Cristian Thomassen vant klasse B(-9) og Romeo Sing klasse C

Årets siste turnering, Elgjakta, var en Fourball turnering med 22 påmeldte lag. Turneringen ble vunnet avThomassen/Sandlie med 49 poeng. Det ble en meget hyggelig og sosial avslutning på en fin sesong på tross av mye dårlig vær og tung bane. Et uoppslitelig korps frivillige holdt banen i topp stand til sesong slutt. Takk alle sammen.

Turneringskomiteen

2009

Årsmelding Krokhol GK 2009

 

Bidrag fra turneringskomiteen

———————————————

004I 2008 framsto Krokhol som en nærmest perfekt bane fra tidlig i mai. Slik har det ikke vært i år. Det var imidlertid ingen tegn til vårslapphet blant deltakerne på flaggturneringen under Vårsleppen. De første flaggene dukket først opp på hull 15. Til start stilte 43 herrer og 15 damer. Tre av gutta begynte på ny runde. Joakim Sarvik kom helt til hull 2.

Ambisjonen var å øke turneringsdeltakelsen ytterligere etter ”rekordåret” sesongen før. Slik gikk det ikke. Med 111 forskjellige deltakere på mandagsturneringen er det  likevel ingen grunn til å være misfornøyd.

På tross av iherdig innsats fra banemannskapet tok det lang tid før fairwayene ble brukbare. For de som slet med putteren var det mulig å skylde på greenene nesten hele sesongen.

I løpet av sesongen arrangeres svært mange turneringer for klubbens medlemmer. Kanskje for mange? Likevel var det åpenbart at det måtte skapes plass til en minneturnering for Bjørn Skofteby. Den ble avholdt i slutten av juni. Strålende sol skapte en flott ramme for arrangementet.

Sommerfesten med den tradisjonelle lagturneringen ble gjennomført i fint vær lørdag 22. august. Det var 52 deltakere, noe som tilsier at det bør legges større innsats i forhåndsinformasjonen. Et slikt arrangement bør samle langt flere.

PremiegjengenI klubbmesterskapet var vi tilbake til at alle klasser kun gikk en runde på lørdagen. Dermed deltok flere av klubbens beste spillere i herre-klassen hvor konkurransen ble svært spennende. Per Frode Haugens finalerunde på 72 slag, og tangering av banerekorden, kunne ingen stå seg mot. I dameklassen var Stine Torgersen overlegen. Så spilte hun da også svært bra, med ny banerekord for damer (75 slag) lørdag og hadde beste resultat uansett klasse med +17 totalt. Etter turneringen har flere tatt til orde for å endre turneringsopplegget slik at nåværende klasse C og D erstattes av aldersbestemte klasser.

Resultater:

Klubbmester i slagspill for herrer: Per Frode Haugen, med Kristoffer Olstad og Morten Trehjørningen på hhv 2. og 3. plass

Klubbmester i slagspill for damer: Stine Torgersen, med Kristiane Rivedal og Marit Henriksen på hhv 2. og 3. plass.

Bedre_med_en_dram_i_timenKlubbmesterskapet i Match Play med ¾ handicap fristet 32 deltakere. Her måtte de to beste vinne 4 matcher for å kvalifisere seg til finalen. Man må dermed spille godt gjennom hele sesongen noe vi alle vet er en stor utfordring. Klubbmester ble Lars Sandberg (bildet), som slo Stine Torgersen i finalen som ble spilt i øs pøs regnvær hele runden.

Sammen med klubbmesterskapene er konkurransen om å vinne mandagsturneringene sammenlagt av de gjeveste trofeer. Vinnerne i 2009 er:Trond Syversen (kl A), Tony Farinha (kl B) og Sturla Sandlie (kl C).

Over 80 medlemmer var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters. Dessverre var det kun 37 som hadde anledning til å delta. Vinnerne ble: Stine Torgersen (kl A), Egil Sørset (kl B) og Rune Sørlie (kl C).

I år var det to parturneringer hvor klubbturneringen var kvalifisering for videre deltakelse. I Nordea Pairs ble det heller ikke i år noen tetplassering på Krokhol-paret i den nasjonale finalen. I årets nykommer, DN-golfen, var to par fra klubben svært nær en finaleplass. Det var ergerlig all den stund finalen gikk i Skottland.

Den etter hvert så tradisjonelle NSG-turneringen hadde mange deltakere fra klubben, men skuffende få deltakere fra andre klubber. Litt underlig siden greenfee for gjestespillerne er satt svært lavt. Som vanlig hevdet Krokhol-deltakerne seg godt i turneringen.

Avslutningsturneringen, Elgjakta, samlet nær ca 40 deltakere. Fordi det var shotgun-start fikk vi en god avslutning på turneringssesongen.

Turneringskomiteen

Budsjettinnspill 2009 fra turneringskomiteen

Oppsummering av regnskapet 2008                        Utgifter                       Akkumulert

Mandagsturneringen, premiesjekker:            12.030 – 12.030
Mandagsturneringen, birdiesjekker: 6.500 – 18.530
Premier fra proshop 7.230 (?) – 25.760
Statuetter fra Gullsm på St.h (2008) 4.500 – 30.260
Rekvisita  700 – 30.960
Tur for komiteen 15.000 – 45.960
Startavgifter til klubben 59.960
Netto til klubben   14.000

Det er noe usikkerhet i tallene
Budsjettforslag 2009

Forventet inntekt i form av deltakeravgift:                60.000

Utgifter til premier:                                                 32.000

Komiteens golftur:                                                  15.000

Øvrige utgifter:                                                        2.000

2008

Turneringskomiteens årsrapport 2008

Årsmelding Turneringskomiteen

(Omfatter mandagsturneringene samt helgeturneringene for klubbens medlemmer, men ikke dameturneringen på onsdager, seniorturneringene tirsdag formiddag samt Ladies tour i august og noen vannskapsturneringer).

Tidlig pinse skapte et dilemma,- skulle vi arrangere Vårsleppen allerede 4. mai eller vente til etter pinse. Vi satset på tidlig start på sesongen, og det fungerte bra selv om noen ikke hadde kommet helt i turnerings-modus. Antall deltakere var derfor noe lavere enn forventet. De beste spilte imidlertid allerede til handicap’et sitt. Turneringsprogrammet ble lagt opp etter kjent mønster. Et mål for sesongen var å få med flere av medlemmene på mandagsturneringen. Det oppnådde vi. Mens det de to siste årene er drøyt 100 personer som har deltatt en eller flere ganger, økte antallet til over 130 i år. Gledelig er det også at deltakelsen totalt sett på mandagsturneringene gjennom sesongen økte fra ca 570 til ca 780. Et par mandager var det hele 60 deltakere, noe som er helt på smertegrensen med shotgunstart på 9 hull. Forhåpentligvis blir det med enda flere neste år slik at man må melde seg på tidlig for å være sikker på å delta. Kanskje kan vi snu utviklingen vi har vært inne i at stadig flere venter til påmeldingsfristen er ute.

Også i år var interessen for turneringer større før sommerferien enn etter. Dette kan ikke skyldes baneforholdene som har vært utmerkede gjennom hele sesongen. En stor takk til Tom Rune og resten av banemannskapet for utmerket arbeid. Utover høsten var banen vår spillbar samtidig med at andre baner i nærområdet var stengt eller i meget dårlig forfatning. Det enste vi vil påpeke er at flaggplasseringen i større grad bør følge NGFs anvisninger om tilnærmet flat parti rundt hullet og i god avstand fra der greenen brekker. Vi er klar over at dette begrenser variasjons-mulighetene, men fornøyde turneringsdeltakere er viktigere. Vi tror de som spiller selskapsrunder reagerer på samme måte. Vi vil også berømme banekomiteen som med sin og dugnadgjengens innsats gjør at banen år for år blir bedre. For hvert år blir det enklere å finne ballen etter litt uheldige slag.

Også i 2008 ble det arrangert turneringer på Krokhol i samarbeid med golfforbundet. En juniorturnering i begynnelsen av juli og Ladies tour i august.. For andre år på rad arrangerte vi en turnering i regi av Norsk Senior Golf. Denne gangen med vesentlig flere eksterne deltakere. Likevel vant Krokhol-medlemmer 3 av de 4 klassene vi deltok i. Det kommer mange positive tilbakemeldinger fra eksterne deltakere, men fortsatt at banen er krevende og at flaggplasseringen på noen hull er veldig frustrerende.

Bortsett fra mandagsturneringene har turneringsaktiviteten vært på samme nivå som de to siste årene. Sammenlagt vinnere av mandagsturneringen ble Helge Rivedal (kl A), Marit Solveig Bjørnstad (kl B) og Øyvind Sandvold (kl C). Dette er turneringer hvor det legges vekt på det sosiale, selv om knivingen mellom de som ligger godt an spisser seg til i september. Vi ønsker oss enda større deltakelse fra de nyeste medlemmene når 2009-sesongen starter opp. 
Årets sommerfest kom litt for brått på arrangørene. Likevel deltok 44 medlemmer i lagturnering og etterfølgende middag. Dette er et arrangement som baneselskap og klubben står sammen om og bør tiltrekke mange flere. Neste år skal det bli bedre.

Klubbmesterskapet samlet snaut 70 deltakere. Selv om eliteklassen for damer (kl. B) i år kun skulle spille en 18-hullsrunde hver dag, var det bare to som meldte seg på. Disse tilbød seg å spille i A-klassen isteden for å få mer konkurranse. Stine Torgersen endte på 6. plass og Siri Christine Tendal på 11.plass av i alt 32 deltakere. Vi gratulerer med både god plassering og sporty innstilling.

Klubbmester i felles klasse for damer og herrer denne sesongen er: Kenneth Trehjørningen. Helge Rivedal og Morten Trehjørningen ble hhv nr 2 og 3

Også i år arrangerte vi Match Play med ¾ handicap. Totalt 27 damer og herrer deltok. I finalen vant Trond Syversen over Roger Treiborg. Også dette er en form for klubbmesterskap. Dessuten en svært spennende turneringsform som burde friste flere.

Mer enn 90 medlemmer var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters. Dessverre var det kun 34 som hadde anledning til å delta. Vinnerne ble: Rolv Yngve Andersen (kl A), Egil Sørset (kl B) og Ola Steigum (kl C).

Avslutningsturneringen, Elgjakta, samlet nær 60 deltakere. Fordi det var shotgun-start fikk vi en god avslutning på turneringsesongen med hyggelig samling etterpå og mange tilstede på premieutdelingen.

Turneringskomiteen