Turneringskomíté

Turneringskomiteen har som oppgave å organisere medlemsturneringer og andre turneringer på Krokhol. Turneringsarbeidet har sine egne sider. Det er stort sett medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. Turneringslederen(e) for hver turnering står oppført i Golfbox.

Medlemmene av turneringskomiteen:

Roald Eilertsen

Leder

rjeilert@online.no

95167266

Jostein Olafsen

jostein.olafsen@gmail.com

45083630

Stine Torgersen

stinetorgersen@hotmail.com

900 21 709

Marit Bjørnstad

marit.bjoernstad@outlook.com

905 51 775

Stefan Johansson

stefan@johansson.com

98138356

Elin Bjørnhaug

elin.h.j.bjornhaug@gmail.com

95757557

Arne Schille

arneksch@gmail.com

99595451

Kåre Nordby

nordbykaare@gmail.com

920 90 100

Knut Olav Sørset

Knuto2909@gmail.com

47879680

 

Jan Berg Jansen

jansern0207@gmail.com

901 23 958

Turneringskomiteens rapport 2023

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på turneringoversikten i Golfboks.

TK har i år hatt følgende medlemmer, Elin Bjørnhaug, Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Jostein Olafsen Sørset, Knut Olav Sørset, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 48 spillere til start, For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene pluss OoM månedspremiene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 mandagsturneringer med til sammen 373 spillere (403).

I 2023 har det i regi av TK blitt arrangert 9 turneringer med deltagelse.

Vårsleppen 40 spillere (40), Match Play 35 spillere (35 )her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 48 spillere (43),  Jernslaget 25 spillere (21), Flaggturneringen 21 spillere (20), Klubbmesterskapet 55 spillere (30), Krokhol masters 33 spillere (20) og Elgjakta 33 spillere (28)  Krokhol Texas 51 spillere (44)

Summen av turneringer er redusert i forhold til fjoråret, noe vi gir været skylden for, imidlertid er TK godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turneringen.   

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2024.

For Turneringskomiteen
Jens Kr. Tofteberg

Turneringskomiteens rapport 2022

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på artikler fra Redaktøren.

TK har i år hatt 9 medlemmer, 1 mer enn fjoråret, følgende er medlemmer Elin Bjørnhaug, Marit Bjørnstad, Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 43 spillere til start, 7 færre enn fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene pluss OoM månedspremiene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 18  9 hulls mandagsturneringer med til sammen 403 spillere (385).

I 2022 har det i regi av TK blitt arrangert 13 turneringer av varierende lengde

Vårsleppen 40 spillere (54), Match Play 35 spillere (34) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 43 spillere (50),  Jernslaget 21 spillere (28), Flaggturneringen 20 spillere (22), Klubbmesterskapet 30 spillere (31), Krokhol masters 20 spillere (24) og Elgjakta 28 spillere (33) og Intern. Pairs 30 (22) spillere, Stjernejakt 20 spillere, Monster 15 spillere, Krokhol Texas 44 spillere og Mot Kreft 23 spillere-

Summen av turneringer er utvidet i forhold til fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turneringen. 

Turneringskomiteen har for 2023 planlagt et par nye turneringer.

TK har for 2023 sikret seg fire nye medlemmer med en alder som trekker gjennomsnittet for komiteen ned. Dessverre har Finn – Arne valgt å trekke seg fra komiteen etter en lang og fortjenestefull karriere. 

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2023.

For Turneringskomiteen
Jens Kr. Tofteberg

Turneringskomiteens rapport 2021

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter dermed ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på artikler fra Redaktøren.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mer enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 50 spillere til start, 18 færre enn fjoråret. Ellers kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 385 spillere (528).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 54 spillere (28), Match Play 34 spillere (39) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 50 spillere (68), Jernslaget 28 spillere (26), Flaggturneringen 22 spillere (33), Klubbmesterskapet 31 spillere (33), Krokhol masters 24 spillere (31) og Elgjakta 33 spillere (37), Krokhol Texas Scramble 68 spillere og Intern. Pairs 22 spillere,

Summen av turneringer er omtrent lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turneringen.

Turneringskomiteen bør kanskje vurdere andre former for turneringer og den har behov for nytenkning.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =