Turneringskomíté

Turneringskomiteen har som oppgave å organisere medlemsturneringer og andre turneringer på Krokhol. Turneringsarbeidet har sine egne sider. Det er stort sett medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. Turneringslederen(e) for hver turnering står oppført i Golfbox.

Medlemmene av turneringskomiteen i 2021:

2020-06-22 Mcup- (12)

Per Frode Haugen
Leder
froh@hotmail.no
920 38 721

2018--05-13 Tofteberg, Jens

Jens Kr. Tofteberg
jenstofteberg@gmail.com
911 86 375

Johansen Ragnhild 2015-08-23 KM- (40)

Ragnhild Lied Johansen
ragnhildlj@gmail.com
456 13 557

Torgersen Stine 2015-08-10 Mcup - (11)

Stine Torgersen
stinetorgersen@hotmail.com
900 21 709

Finn Arne Birdie

Finn-Arne Johansen
fajohans@gmail.com
905 62 938

Bjørnstad Marit 2019-06-24 Mcup- (8)

Marit Bjørnstad
maja-bjo@online.no
905 51 775

Knut Storm Hanssen

Knut Storm Hanssen
knut.storm@hotmail.com
90987621

2021-09-13 Mcup- (11)

Stefan Johansson
stefan@johansson.com
98138356

Turneringskomiteens rapport 2020

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter således ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer.

TK har i år hatt 7 medlemmer, 1 mindre enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 68 spillere til start, 12 flere enn fjoråret. For øvrig kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 17 (16) 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 528 spillere (378).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 28 spillere (30), Match Play 39 spillere (34) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 68 spillere (56), Dagen før…(Pink Cup) 20 spillere (24), Jernslaget 26 spillere (20), Flaggturneringen 33 spillere (15), Klubbmesterskapet 33 spillere (30), Krokhol masters 31 spillere (20) og Elgjakta 37 spillere (36).

Summen av turneringer er lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. I tillegg har alle 18 hulls turneringene et bedre fremmøte i år enn i fjor, med unntak av Vårsleppen og Dagen før…. Ett krafttak mot kreft.

Dette har medført at turnerings sesongen har vært bedre enn fjoråret. TK har hatt 843 deltakere på turneringer mot 643 året før, en formidabel (relativt sett) økning på 32,15 %

Med ønske om et enda større fremmøte på turneringene i 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =