Baneguide

Vær oppmerksom på at banekartet er litt endret fra 2023. Blant annet er det nå Out of Bounds langs hele høyre side av hull 9/18.

Noen av utslagsstedene har dessuten byttet plass.

En “ordentlig” baneguide har vi dessverre ikke enda. Inntil videre må vi derfor ta til takke med diverse skisser og beskrivelser. Og vi vil selvfølgelig legge til nyttig informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig. Vi håper likevel de kan være til nytte.

Last ned et større banekart (PDF) her:

Banekart_10_april_2024

Krokhol er på mange måter en spesiell bane, men en som vi medlemmer er veldig glade i. Mange som spiller den for første gang synes imidlertid den er vanskelig, da de beste valgene ikke alltid er opplagte. De som har anledning til det bør derfor prøve å spille sammen med en kjentmann (medlem) første gangen.

Når det ikke er mulig, kan en kikk på hullbeskrivelsene være en god idé.

Vi har tatt med beskrivelser av avstandene man må slå for å lande enten trygt foran eller å gå trygt over straffeområder (vannhindre) på hullene der dette er aktuelt. “Trygt over” betyr stort sett å lande på fairway på den andre siden av straffeområdet.

Disse avstandene, spesielt dem “trygt foran”, er selvfølgelig avhengig av baneforholdene, og det gis ingen garanti for at du ikke går i bekken/dammen.

Hull 1/10

Par 3, indeks 17/18

Banen starter med et enkelt par tre hull på 112 m fra midtre tee. 

Greenen ligger høyere enn utslagsstedet. Masse plass til høyre, men ballen kan bli borte i langroughen hvis slaget går for langt til venstre eller for langt. I så fall kan en provisorisk ball være lurt. 

Se også opp for pottebunker i venstre forkant av green og OB mot veien et stykke bak greenen. 

Ondulert og relativt lang green som faller mot venstre i spilleretningen. Flaggplasseringen bestemmer køllevalg.

Hull 2/11

Par 4, indeks 7/8

Det krysser en bekk omtrent ved 150-metersmerket. De som har nok lengde bør prøve å slå over bekken på venstre side av der fairwayen krysser bekken og lande på fairwayen på den andre siden. Dette gjør at dammen til høyre ikke kommer i spill på innspillet.

Alt for lange utslag er ingen fordel da en haug til venstre for greenen gjør innspillet vanskeligere.

De som ikke har lengde til å gå over bekken med sikkerhet vil ha fordel av å spille ut med en kølle som ikke går så langt og legge seg til venstre på fairway foran bekken.

Da kommer imidlertid dammen i spill og innspillet blir lengre. Det kan da være en fordel å legge seg opp kort av green og prøve å chippe seg nær flagget.

Det meste av høyre side er merket som straffeområde (vannhinder), også der det ikke er vann.

Lengder for trygg landing før eller carry over
De svarte prikkene angir trær

Hull 3/12

Par 5, indeks 9/10

Det er et straffeområde i form av et vannhinder på første slag for de fleste.

Venstre side av fairway gir best vinkel mot greenen og mulighet for langtslående å nå inn på to slag.

Ellers er alle farer til høyre, med både et vannhinder i form av en bekk/grøft og ulendt skog.

De som ikke slår så langt kan med andreslaget med fordel sikte på de to bjerketrærne som står i roughen til venstre der dogleggen inn mot greenen begynner.

Lang og smal green som heller svakt forover. Bunker i høyre forkant. 

Lengder for trygg landing før eller carry over
De svarte prikkene angir trær

Hull 4/13

Par 3, Indeks 15/16

Middels langt par-3-hull med stor høydevariasjon. Både tee- og flaggplassering kan gi stort utslag på køllevalget.

Lengden kan variere med 20 meter avhengig av om flagget står på øvre eller nedre platå.

Det er ikke lov å kjøre bil opp til tee-området. Parker på veien.

Terrenget på høyre side er merket som straffeområde.

Hvis du havner der, og du ikke kan finne ballen eller ikke kan spille den derfra den ligger, skal du bruke droppsonen som er merket ved bunnen av veien.

Relativt smal green med to platåer adskilt med sterkt ondulert parti.

Greenen heller mot forkant.

Hull 5/14

Par 5, indeks 3/4

Banens lengste hull med god utsikt høyt oppe. De som har carry med driver på 200 m+ bør sikte til venstre, da alle farene er på høyre side med straffeområde  i form av en bekk/grøft og ulendt terreng enda lengre til høyre.

Langtslående kan prøve å gå over dammen på andreslaget for å få et kort innspill mot green.

Upresise slag kan imidlertid lande i en av de tre bunkerne som ligger i halvsirkel omtrent 40 m fra greenen.

Mindre langtslående bør legge seg opp foran broen for et innspill på 130-150 meter.

Greenen er relativt stor med to platåer som heller mot høyre i spilleretningen.

De svarte prikkene angir trær

Hull 6/15

Par 4, indeks 13/14

Et kort og enkelt par 4-hull hvis en ikke blir hemmet av vannspeilet og bjerk på venstre side i dogleg.

Langtslående kan prøve å gå for green, men bjerketreet i dogleggen krever en høy ballbane, og det er et risikofylt slag.

Det er enten tykk rough eller skogsterreng på alle sider av greenen bortsett fra rett forfra, men det forutsetter at man slår over pottebunkeren, som det kan være ugreit å komme seg ut av.

Ballen kan fort ende opp i et vanskelig leie. Beste stedet å legge seg er akkurat der bakken begynner.

Sterkt ondulert green som skråner mot høyre i spilleretningen.

Hvis innspillet blir liggende på øvre platå, og flagget står nede, kan det bli vanskelig å unngå 3-putt.

Lengder for trygg landing før eller carry over
De svarte prikkene angir trær

Hull 7/16

Par 4, indeks 1/2

Fra de bakre teestedene er det beste alternativet å prøve å gå over knausen over fremre tee, eller å slå en fade for å lande på høyre side av fairway. Det er bedre plass enn det ser ut til fra tee.

Hvis ballen lander på venstre side av fairway, vil innspillet bli lengre. Velg heller for lite enn for mye kølle, da for lange utslag fort kan føre til at ballen går i vannhinderet over/til venstre for fairway.

Langtslående kan prøve å gå over bekken, men dette krever en drøy carry fra de bakre tee-stedene for å bli liggende bra.

Greenen ligger opphøyd med en bunker i bunnen av opphøyningen og skog til høyre og venstre. Alle disse stedene er lite gjestfrie.

Stor green med to platåer som skråner mot venstre i spilleretningen.

Det er ikke lurt å slå for langt da det heller kraftig i bakkant ned fra greenen.

Den som ikke slår langt nok til å bruke en kølle som gir ballen en høy bane, anbefales å få innspillet til å lande foran green for så å rulle på.

Lengder for trygg landing før eller carry over

Hull 8/17

Par 4, indeks 5/6

Et par fire-hull med svak dogleg venstre i innspillet.

Alle farene, med straffeområde for Lusetjern og skog samt en grøft, er på høyre side.

For å få et utgangspunkt for et godt innspill, er det imidlertid nødvendig å ligge på høyre side av fairway.

Hvis ikke, kommer skogholtet foran greenen i spill og gjør det vanskelig å nå greenen på to slag.

Det er oppoverbakke opp mot hullet fra ca. 80 m. Relativt stor green som skråner mot forkant.

De svarte prikkene angir trær

Hull 9/18

Par 4, indeks 11/12

Sistehullet har en vakker utsikt mot klubbhus med fallende terreng frem til dogleg.

Stor bunker på venstre side og et stykke foran en stor og kraftig ondulert green.

Her er det bare å kline til.

Baller som tar av mot venstre vil gå over skogholtet hvis de er lange nok. Er de for lange, kan de havne i Lusetjern.

Hele høyre side er merket som Out of Bounds (hvite staker).

Hvis ballen krysser linjen mellom stakene er ballen OB og ny ball må spilles fra tee. Ballen kan også droppes på nærmeste fairway med to straffeslag (ikke i noen turneringer).

Største faren er skogholtet til høyre, der mye av arealet er out of bounds.

I tillegg er det altså en motgående fairway, så husk rope FORE!

Langtslående kan prøve å slå over skogen. For andre er det lurt å sikte på ‘kamelpuklene’ omtrent midt på fairway.

Stor, kraftig ondulert green som heller mot forkant.

De svarte prikkene angir trær
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 15 =