Trenerteamet

Vi har fått kvalifiserte trenere på Krokhol, og de har opprettet sin egen gruppe.

Det er nå mulig å bestille Pro-time for instruksjon.

Mer informasjon kommer etter hvert, men i første omgang presenterer vi gruppens årsrapport for 2024.

Årsrapport 2023

Veien til golf

«Veien til Golf»-kurs er fortsatt en viktig rekrutteringskilde for klubben, til tross for at vi ser en litt nedadgående trend fra pandemiårene. I 2023 gjennomførte 79 stk. dette kurset hos oss (2022: 113) hvorav 43 stk. (54,4%) meldte seg inn som medlemmer (2022: 50,4%).

Kursholdere har vært Stine Torgersen og Stefan Johansson som begge under året har videreutdannet seg til «Trener 2» i regi av Golfforbundet.

En grunn for nedgangen i antallet deltakere, utover at det ikke lenger er pandemi, kan være at antallet kurs, og tidene vi hatt mulighet til å ha kurs, har vært noe begrenset med bakgrunn i at «Trener 2»-kurset var svært krevende og tok mye tid og kapasitet. Planen er derfor at vi skal utvide trenergruppa gjennom å sende to til på «Trener 1»-kurs i sesongen 2024.

Det har også i 2023 vært stort fokus på å få kursdeltakere til å melde seg inn i klubben, og å bli aktive spillere. Vi kan se at også i 2023 økte antallet innmeldte kursdeltakere i prosent. Det vi kan se er at deltakere som tar kurs senere på året, fra omtrent august, i mye lavere grad melder seg inn. Dette grunner seg sannsynligvis i usikkerhet hos deltakerne om hvor mye de faktisk ønsker å spille og hvis det da lønner seg å bli medlem. Her har trenergruppa dialog med styre og baneeier for å finne løsninger. F.eks. var innmeldingsprosenten for kurs 1-6 på 74% sammen. For de siste tre kursene var innmeldingsprosenten helt nede på 12,5%.

Det er besluttet at Stefan i løpet av 2024-2025 fortsetter trenerutdanningen til «Trener 3/PGA Coach», samt at Ronny Waagenæs og Liv Celine Almsbakken utdanner seg til «Trener 1».

Ser vi på fordelingen over når deltakerne er født så er over halvparten født i 1997 eller senere. I 2022 var det 1994 som var medianen. Det er positivt.

Noe som er litt mindre positivt er hvis vi ser på kjønnsfordelingen, hvor vi kan se at det i 2023 var 87,3% menn som tok kurs (2022: 78%) og kun 13% kvinner.

Medlemstrening

På vårsesongen ble det innleid ekstern trener i tillegg til at Stine og Stefan gjennomførte medlemstreninger. For høstsesongen ble det besluttet at Stine og Stefan tar over medlemstreningen for å kunne gjennomføre nødvendig praksis i forbindelse med utdanningen til «Trener 2».

Det var rundt 30 deltaker på medlemstreningene totalt, men antallet oppmøtte varierte kraftig avhengig av fremfor alt været.

Juniortrening

I 2022 startet vi opp juniortrening igjen som et gratis tilbud for alle medlemmer som er 19 år eller yngre. Sesongen 2023 ble startet med et foreldremøte i april der vi ønsket og informere litt om treningsplanen for sesongen samt introdusere oss som trenere for foreldrene til barna.

Trenere i 2023 har vært Stefan Johansson og Stine Torgersen. Antallet som har deltatt per trening har variert, men totalt er det åtte stk. som har deltatt i løpet av sesongen i et aldersspenn fra 5-17 år. Juniortreningen vil bli videreført i 2024 og vi håper at så mange barn og unge som mulig ønsker å delta på treningene til våren.

Treningene har vært gjennomført som aldersrelatert trening i henhold til sportslig plan.

Hekta på Golf

April 2023 ble Krokhol golfklubb spurt om å delta på et prosjekt som heter Hekta på golf i samarbeid med Enebakk kommune. Prosjektet driftes av en brukerorganisasjon som heter FFHR (Foreningen for helhetlig ruspolitikk. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Helsedirektoratet. Hensikten med prosjektet er gjøre golfen tilgjengelig for mennesker med rusrelaterte utfordringer (ikke aktiv rus) og/eller psykiske utfordringer.

Stine har hatt ansvar for å organisere og undervise disse treningene med Enebakk kommune denne sesongen. Det ble gjennomført til sammen 15 treninger i løpet av sesongen. Det varierte med antall deltakere men det var alltid minimum 3 eller 4 deltakere på treningene. Vi deltok på en avslutningsturnering i regi av prosjektet 21. september på Ekholt bruket golfklubb, der Krokhol laget gikk av med seieren.

Prosjektet har fått godkjent støtte fra stiftelsene og prosjektet vil videreføres også i sesongen 2024 på Krokhol golfklubb i samarbeid med Enebakk kommune.

Sesongen 2024

Med kompetansen trenergruppa har bygget opp og videre fokus på kursing som nevnt tidligere så planlegger vi å bruke de interne ressursene vi har for tilbud om medlemstrening.

Styret har også besluttet å kjøpe inn en launch monitor for å kunne brukes for leksjoner og trening for å ytterligere kunne øke nivået hos våre medlemmer.

Det legges også til grunn at det vil bli innført en treningsavgift for voksne for sesongen 2024. I tillegg er det planlagt at det vil bli trening utover hele sesongen og ikke kun på vår og høst.

For trenerteamet

Stine Torgersen

Stefan Johansson

Stine Torgersen

Instruktør

NGF-trener 2 - 13 ganger klubbmester

Stefan Johansson

Instruktør

NGF-trener 2 - Krokhol Order of Merit-vinner