Forslag til nytt baneoppsett

Krokhol, 4. oktober 2011. Tidligere i år var det snakk om at banen skulle slopes på nytt i løpet av sesongen. Ettersom dette ikke har skjedd enda, går vi ut fra at det ikke vil bli noe av. Da får vi gå ut fra at det blir ny banemåling neste år. Dette gir oss en mulighet til å gjøre vår 9-hullsbane mer interessant. En av utfordringene ved å være en 9-hullsbane, er at det kan bli litt ensformig for dem som spiller mange runder. Dessuten gir det oss en mulighet til å ta oss av ett kritikkverdig forhold, nemlig at banen nå sjelden spilles ”i henhold til kortet”, fordi målemerket er plassert i bankkant av hvert utslagssted, men klossene nesten alltid står langt foran dette merket.

Dessuten har vi noe på banen som blir lite brukt – nemlig mange utslagssteder.

Terasseforslag

Siden det ikke har vært så stor aktivitet på Krokhol i det siste, foreligger det ikke noe terassevedtak i denne saken, men det foreligger et konkret terasseforslag.

Forslaget går ut på at vi bør bruke alle utslagsstedene vi har. La oss reintrodusere hvite utslagssteder i tillegg til de gule (slik det opprinnelig var tenkt og slik det ble spilt den aller første sesongen), og dessuten blå i tillegg til de røde. Da vil vi nemlig til en viss grad ha “fire baner” å spille, som alle har forskjellig bane- og sloperating. La gul være som i dag, men opprett hvit tee på alle hull. Dette (håpes det på terrassen) vil føre til større bruk av flere utslagssteder. Slik det er i dag brukes for eksempel nesten ikke back-tee på hull 4, og utslagstedene “oppe i åsen” på hull 5 brukes ikke i det hele tatt. På hull 7 har vi 4 utslagsområder. Den bakerste er vel nesten ikke brukt i det hele tatt på flere år.

Terrassen bringer derfor hermed forslag til baneoppsett neste år. Det forutsettes at banen slopes på nytt på grunnlag av dette. På tegningene vi har hentet frem (se bort fra hullbenevnelsene etter hull 5) var det faktisk tegnet inn både gule og hvite utslagssteder. Her har vi gjort dem litt tydeligere, og dessuten tegnet inn blå.

Hull 1 – 3 utslagssteder

 • Fremre – rød
 • Venstre bak – blå og gul
 • Bakre – gul og hvit

Hull 2 – 2 utslagssteder

 • Fremre – rød
 • Bakre foran – blå og gul
 • Bakre bak – hvit

Hull 3 – 2 utslagssteder

 • Fremre – rød og blå
 • Bakre foran – gul
 • Bakre bak – hvit
 
En tilleggstanke her er muligheten for å “lage” et rødt utslagssted rett foran dammen, siden utslaget fra vanlig rød tee kan være en utfordring for en del kvinnelige spillere.

Hull 4 – 3 utslagssteder

 • Fremre – rød
 • Midtre – blå og gul
 • Bakre – hvit

Hull 5 – 5 utslagssteder (forutsetter at det bygges nye utslagssteder nede på flata)

 • Fremre nede – rød
 • Bakre nede – gul
 • Fremre oppe – blå
 • Midtre og bakre oppe – hvit

Hull 6 – 3 utslagssteder

 • Fremre – rød
 • Midtre – blå og gul
 • Bakre – hvit

Hull 7 – 4 utslagssteder

 • Første (fremre) – rød
 • Andre – blå og gul
 • Tredje – gul
 • Fjerde – hvit

Hull 8 – 2 utslagssteder

 • Fremre – rød
 • Bakre foran – blå og gul
 • Bakre bak – hvit

Hull 9 – 3 utslagssteder

 • Fremre – rød og blå
 • Midtre – gul
 • Bakre – hvit

Når man spiller 18 hull er det ikke noe i veien for å spille en “blandet” runde – noe som gir potensielt mange kombinasjoner – rød/blå, gul/hvit, rød/hvit (dansketurnering), blå/gul (svensketurnering) osv. Slopetabeller kan lett utarbeides for alle kombinasjonene.

Sannsynligvis vil dette oppsettet føre til at man får færre tildelte slag fra gul tee enn det som er tilfellet i dag. Fra hvit vil man få omtrent like mange slag som fra gult i dag, siden dette er stedet banen er målt fra. Antall tildelte slag fra rødt bør være omtrent uendret. Med blå tee får de som vanligvis spiller fra rødt sjansen til å spille en litt mer variert runde, uten å gå helt til gul tee (selv om gul og blå i mange tilfeller vil være sammenfallende).

Noe av formålet med omleggingen av banen, blant annet ved å ikke bruke de øvre utslagene på hull 5, samt å bruke “gamle hull 7” isteden for hull 4, var jo å få en lettere og mer lettgått bane.

Dette er fremdeles tilgjengelig for dem som ønsker å spille fra rød og gul tee. De som ønsker litt større utfordringer, og ikke har i mot litt ekstra trim, kan da spille fra blå eller hvit tee.

Terassen håper at forslaget blir tatt alvorlig av både baneeier, klubbstyre og banekomité.

Når denne tanken først er luftet kan vi også nevne en artig turneringsform, nemlig “regnbue”, som går ut på at man bruker 3 forskjellige utslagssteder i løpet av runden, f.eks. 6 ganger fra rød, 6 ganger fra gul og 6 ganger fra hvit. Kan være taktisk meget krevende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =