Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen har først og fremst ansvaret for drift av og innholdet på nettstedet til klubben, krokhol.no, samt aktivitet på andre medier, som for eksempel Facebook.

Jon Kittilsen
Redaktør
Telefon: 48 11 22 67
e-post: jon.kittilsen@getmail.no

Marte Olstad
SoMe-redaktør
Telefon: 91357993
e-post: martehelene@outlook.com

Morten Trehjørningen
webmaster (ex. officio)
e-post: morten@icapire.no

Spikersuppeprinsippet

Siden de fleste av klubbens medlemmer har skrivevegring, er det særdeles vanskelig for redaksjonen å innhente informasjon om det som skjer i klubben. Mye av dette løses gjennom personlig observasjon og tilstedeværelse, men selv ikke redaksjonen kan være alle steder til alle tider.

Derfor benyttes spikersuppeprinsippet. Hvis du ikke vet hva spikersuppe er, kan du lese om eventyret her.

Man tar da utgangspunkt i et rykte, en løs kommentar, et bilde, en SMS, og så spinner man en historie ut av det, og kaller det en artikkel. Det er spikersuppeprinsippet.

Dessuten arbeider redaksjonen under mottoet: Ingen nyhet for stor, ingen for liten.

Bakgrunn

På sensommeren 2008 tok en gruppe medlemmer initiativet til å danne en redaksjonskomité for å få litt mer liv på nettstedet krokol.no og startet å skrive litt umiddelbart samt tok initiativ til å få litt mer orden på sidene.

8. oktober 2008 vedtok styret følgende:

1. At styret formelt utnevner en redaksjonskomité med samme status som de andre utvalgene (banekomité, turneringskomité osv.)

2. Styret vedtar formelt at redaksjonsansvaret ligger hos styret, og at styrets formann skal være ansvarlig redaktør. Redaksjonskomiteen rapporterer derfor til styreformannen.

3. Morten Olstad utnevnes til leder av redaksjonskomiteen, med Hilde Gundersen og Jon Kittilsen som medlemmer. Morten Trehjørningen blir ex. officio medlem av komiteen som webmaster.

Hjelp

For å få til målet med å skape et levende nettsted for medlemmer og andre brukere, er redaksjonskomiteen avhengig av hjelp og innspill fra andre medlemmer. Vi hører gjerne fra dere med tips til artikler, lenker, nyheter, nyttig informasjon, BILDER osv. Send dem til jon.kittilsen@getmail.no.

Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2021

I 2021 har følgende vært medlemmer i redaksjonskomiteen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Krokhol GK sin nettside krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider.  Her finner man all informasjon om klubben, banen, komiteer og all annen nyttig informasjon.

Nettstedet har også i 2021 fungert som tiltenkt og uten store driftsproblemer, selv om omleggingen i 2020 har ført til at en rekke eldre sider har blitt «borte». Det har imidlertid ikke kommet noen klager om dette, så disse sidene blir antagelig slettet for godt. Det er også noen utfordringer med visse funksjoner, som f.eks. undermenyer, men vi håper dette ordner seg med tiden.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Redaksjonen har også ansvaret for klubbens Facebook-side, og status et par uker før jul var at siden hadde 572 personer som følger. Vi har brukt siden til å legge ut lenker til «viktige» artikler. Disse leses i snitt av 2-300 personer, men det er ganske få som lar seg engasjere nok til å gi en tommel opp.

Det ble også kjørt noen kampanjer med golfspillere i Oslo-området som målgruppe, blant annet i forbindelse med åpning av drive-in-rangen (4400), baneåpning (1500) og Golfhandelen Open (3000). Det er ikke enkelt å vurdere effekten av disse kampanjene, men antall lesere har vært så mange som 4400. Det var nyheten om åpning av rangen, og den var i hvert fall full på åpningsdagen.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

«Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Morten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =