Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen har først og fremst ansvaret for drift av og innholdet på nettstedet til klubben, krokhol.no, samt aktivitet på andre medier, som for eksempel Facebook.

Redaksjonskomiteen er også, de facto, en del av markedskomiteen.

Jon Kittilsen
Redaktør
Telefon: 48 11 22 67
e-post: jon.kittilsen@getmail.no

Marte Olstad
SoMe-redaktør
Telefon: 91357993
e-post: martehelene@outlook.com

Morten Trehjørningen
webmaster (ex. officio)
e-post: morten@icapire.no

Bakgrunn

Grunnen til at vi har en redaksjonskomité er at på sensommeren 2008 tok en gruppe medlemmer initiativet til å danne en for å få litt mer liv på nettstedet krokol.no og startet å skrive litt umiddelbart samt tok initiativ til å få litt mer orden på sidene.

8. oktober 2008 vedtok styret følgende:

1. At styret formelt utnevner en redaksjonskomité med samme status som de andre utvalgene (banekomité, turneringskomité osv.)

2. Styret vedtar formelt at redaksjonsansvaret ligger hos styret, og at styrets formann skal være ansvarlig redaktør. Redaksjonskomiteen rapporterer derfor til styreformannen.

3. Morten Olstad utnevnes til leder av redaksjonskomiteen, med Hilde Gundersen og Jon Kittilsen som medlemmer. Morten Trehjørningen blir ex. officio medlem av komiteen som webmaster.

Spikersuppe-
prinsippet

Siden de fleste av klubbens medlemmer har skrivevegring, er det særdeles vanskelig for redaksjonen å innhente informasjon om det som skjer i klubben. Mye av dette løses gjennom personlig observasjon og tilstedeværelse, men selv ikke redaksjonen kan være alle steder til alle tider.

Derfor benyttes spikersuppeprinsippet. Hvis du ikke vet hva spikersuppe er, kan du lese om eventyret her.

Man tar da utgangspunkt i et rykte, en løs kommentar, et bilde, en SMS, og så spinner man en historie ut av det, og kaller det en artikkel. Det er spikersuppeprinsippet.

Dessuten arbeider redaksjonen under mottoet: Ingen nyhet for stor, ingen for liten.

Hjelp

For å få til målet med å skape et levende nettsted for medlemmer og andre brukere, er redaksjonskomiteen avhengig av hjelp og innspill fra andre medlemmer. Vi hører gjerne fra dere med tips til artikler, lenker, nyheter, nyttig informasjon, BILDER osv. Send dem til jon.kittilsen@getmail.no.

Redaksjonskomiteens årsmelding 2023

I løpet av året har komiteen bestått av Jon Kittilsen og Marte Olstad. Jon har vært redaktør og stått for det meste av skrivingen. Marte har vært back-up for redaktøren og tatt seg av kommunikasjonsoppgaver på sosiale medier. Hun har også vært komiteens styrekontakt.

Komiteen har noe korrespondenter som har bidratt med informasjon og bilder, spesielt i banekomiteen og dugnadsgjengen. Takk rettes spesielt til Tom Rune Larsen, Petter Tomren og Egil Sørset. Ellers har følgende bidratt med stoff, informasjon og/eller bilder:

Erlend Bærø, Jan Berg Jansen, Ragnhild Lid Johansen, Stefan Johansson, Sander Lund, Espen Nordskog, Jan Tore Samuelsen, Olaf Thomassen, Stine Torgersen og alle som vant en match i KM-matchplay og sendte inn rapport. Vi beklager hvis det er noen vi har glemt å nevne.

Aktivitet

Det har vært nok et aktivt år for redaksjonen, og det ble skrevet og lagt ut 213 artikler (“Bloggposter”) under “Aktuelt”, samtidig som nettsidene ble holdt ajour.

Aktiviteten har variert med aktiviteten i klubben og på banen, og antall artikler er en god indikasjon:

Nettstedet har 135 sider, hvorav 93 er publisert (de andre er kladder eller utgått på dato). Noen sider oppdateres ikke, noen nesten hver dag.

Mediebibliotektet inneholder 20 446 bilder og dokumenter.

 

Tekniske ting

I fjor kunne vi rapportere at vi i samråd med vår tekniske rådgiver fant at det var nødvendig med en oppgradering av “maskineriet” bak nettsiden, slik at sidene fungerer bedre, spesielt på telefon, som nå er det 80 % bruker når de bruker internett.

Dette medførte en del ekstraarbeid for redaksjonen, fordi mange sider og artikler måtte rekonstrueres. Selv om det har gått ett år, er det dessverre fremdeles store mangler ved redigeringsverktøyet, slik at mange vanlige funksjoner ikke kan brukes. Dette påvirker ikke brukerne i nevneverdig grad, men det er til stor irritasjon for redaktøren at leverandøren ikke kan rette opp dokumenterte mangler, til tross for regelmessige påminnelser.

Sosiale medier

Vi bruker sosiale medier til å holde våre medlemmer og andre som «liker» oss oppdatert om det som skjer på nettstedet. I tillegg kjører vi kampanjer etter behov.

Facebook

Det er to Krokhol-relaterte Facebook-steder. Det er GRUPPEN som er et sted der medlemmene kan utfolde seg som de vil, og det er SIDEN som er et sted som er det offisielle talerøret for golfklubben. Det er sistnevnte som stort sett brukes i forbindelse med kunngjøringer og kampanjer.

Ved nyttår hadde siden 703 følgere – det vil si FB-brukere som får Krokhol-siden opp regelmessig i sin feed. I 2023 vi la ut til sammen 131 oppdateringer på Facebook. Mønsteret er ganske likt fordelingen ovenfor for artikler på nettstedet.

Krokhol-gruppen har dessverre blitt mye utsatt for pornografisk spam. Vi har innhentet flere ressurser og det ser ut til å ha blitt bedre nå.

Andre sosiale medier

Det har vært litt aktivitet. Vi la ut 4 innlegg på Instagram og har 112 følgere. Vi håper på å gjøre mer i året som kommer.

 

Mer informasjon om redaksjonskomiteen finner du her.

 

Som sagt kjører vi også kampanjer på Facebook når vi har noe vi vil skal nå ut til et bredere publikum. Målgruppen vi vanligvis bruker er golfinteresserte innen en radius på 5 mil fra Krokhol.

Her er kampanjene vi kjørte i 2023

Kampanjer

Tema

Reach

Klikk

Beløp

11-Mar

VtG

7506

358

1000

17-Apr

VtG

4652

453

500

29-Apr

VtG

3347

355

500

3-May

DR åpen

3727

99

500

13-Jun

GHO

3508

11

500

1-Aug

VtG

2309

80

500

18-Aug

VtG

1797

188

300

26-Aug

VtG

2015

35

300

     
 

 Sum

28861

1579

4100

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler, bilder eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

«Ingen sak for liten – ingen sak for stor». Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Marte

Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2022

Det meste av året har komiteen bestått av én person. Jon Kittilsen har vært redaktør og stått for det meste av skrivingen. Han har imidlertid noe flittige korrespondenter som har bidratt med informasjon og bilder, spesielt i banekomiteen og dugnadsgjengen. Takk rettes spesielt til Petter Tomren og Egil Sørset, og til Espen Nordskog som bidro med turneringsbilder da redaktøren var sykemeldt.

På tampen av året fikk Jon selskap i komiteen av Marte Olstad, som i tillegg til å være back-up for redaktøren, har som oppgave å øke klubben og banens synlighet på sosiale medier.

Aktivitet

Det har vært et aktivt år for redaksjonen, og det ble i 2022, passende nok, skrevet og lagt ut 222 artikler (“Bloggposter”) under “Aktuelt”, samtidig som nettsidene ble holdt ajour.

Aktiviteten har variert med aktiviteten i klubben og på banen, og antall artikler er en god indikasjon:

Oppgradering

Årsaken til at det var 0 innlegg i desember var at, vi i samråd med vår tekniske rådgiver fant at det var nødvendig med en oppgradering av “maskineriet” bak nettsiden, slik at sidene fungerer bedre, spesielt på telefon, som nå er det 80 % bruker når de bruker internett. Til neste år skal vi også prøve å få opplysninger om hva dette tallet er for krokhol.no, men det er antagelig tilsvarende, spesielt nå som vi har fått så mange yngre medlemmer. De som har vært innom nettsidene i det siste, vil ha lagt merke til at utseendet til forsiden og noen av de andre sidene er blitt oppfrisket. Det gjenstår imidlertid en del jobb på de bakenforliggende sidene, der blant annet en god del bilder, tabeller og slikt har falt ut.

Hovedkommunikasjonskanalen

… utad har vært Facebook (vi har 587 “likes”), og det ser ut til å fungere ganske bra. I årets løp kjørte vi tre kampanjer: i forbindelse med åpningen av drive-in-rangen, i forbindelse med baneåpning og i forbindelse med Golfhandelen Open. Den første fikk best respons i markedet (golfinteresserte i 10 mils omkrets av banen). FB har også vært brukt til å gjøre oppmerksom på ting som kan være av interesse på nettstedet.

Facebook

Vi har et lite teknisk problem med Facebook. Dette har bestått i flere år, men hjelp fra FB for å løse det er vanskelig å få. Det dreier seg om at når vi deler en artikkel på FB, presenteres den utad uten bilde og ingress. Forhåpentligvis vil vi få skikk på dette snart.

Andre sosiale medier

Selv om klubben har både en Instagram- og en Twitter-konto, har bruken av dem vært svært mangelfull. For eksempel har det ikke blitt lagt ut noe på Instagram på 5 år. Dette skyldes i stor grad at redaktøren ikke bruker disse kanalene. Spesielt på Instagram regnes det med at det er viktig med en aktiv tilstedeværelse, ettersom dette er den foretrukne kanalen blant mange yngre mennesker. Her regner vi med at Marte Olstad vil bidra med å heve aktiviteten betydelig i sesongen 2023.

Litt kommunikasjonsproblemer

Ved inngangen av sesongen ble det besluttet å anskaffe “klubbtøy”, det vil si skjorter og andre plagg med Krokhol-logo på. Dette skjedde i samarbeid med Golfhandelen, og de aktuelle artiklene ble uformelt presentert i forbindelse med en Mandagscup.

Redaksjonen ba styret om skriftlig informasjon om de aktuelle artiklene, som design, farger og priser, og eventuelt bilder, for å gjøre tilbudet kjent blant flere enn dem som tilfeldigvis deltok på den aktuelle Mandagscupen. De nødvendige opplysningene uteble, og tilbudet forble derfor begrenset til noen få. Det var skuffende.

Det viste seg siden at dette var et prøveopplegg, men dette ble ikke kommunisert til redaksjonen. Heller ikke kommunisert til redaksjonen var tidsfristen for innlevering av årsmeldingen.

Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2021

I 2021 har følgende vært medlemmer i redaksjonskomiteen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Krokhol GK sin nettside krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider.  Her finner man all informasjon om klubben, banen, komiteer og all annen nyttig informasjon.

Nettstedet har også i 2021 fungert som tiltenkt og uten store driftsproblemer, selv om omleggingen i 2020 har ført til at en rekke eldre sider har blitt «borte». Det har imidlertid ikke kommet noen klager om dette, så disse sidene blir antagelig slettet for godt. Det er også noen utfordringer med visse funksjoner, som f.eks. undermenyer, men vi håper dette ordner seg med tiden.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Redaksjonen har også ansvaret for klubbens Facebook-side, og status et par uker før jul var at siden hadde 572 personer som følger. Vi har brukt siden til å legge ut lenker til «viktige» artikler. Disse leses i snitt av 2-300 personer, men det er ganske få som lar seg engasjere nok til å gi en tommel opp.

Det ble også kjørt noen kampanjer med golfspillere i Oslo-området som målgruppe, blant annet i forbindelse med åpning av drive-in-rangen (4400), baneåpning (1500) og Golfhandelen Open (3000). Det er ikke enkelt å vurdere effekten av disse kampanjene, men antall lesere har vært så mange som 4400. Det var nyheten om åpning av rangen, og den var i hvert fall full på åpningsdagen.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

«Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Så bare send inn nye saker til oss.

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Morten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 11 =