Priser

Greenfee

Alle dager, alle tider 9 hull 18 hull
Voksne gjester kr 300 kr 500
Junior gjester (U19) kr 150 kr 250
Inviterte gjester* kr 250 kr 400
Medlem uten spillerett kr 250 kr 400

Greenfee for gjestende juniorer er det halve av prisen for voksne.

Junior-medlem av Krokhol GK uten spillerettet får rabatt på kr. 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull, rest halveres.
Eksempel: 18 hull = kr 500 – kr 100 = kr 400 delt på 2 = kr 200 i greenfee.

Greenfee for medlemmer av Krokhol GK uten spillerett representerer en rabatt på kr 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull

* Inviterte gjester må være invitert av og spille sammen med medlem med spillerett. Prisen representerer en rabatt på kr 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull.

Prisene kan endres uten forhåndsvarsel.

MERK: Greenfee SKAL betales før utgang.

Leie av golfbil

Alle dager 9 hull 18 hull
Gjester + medlemmer u/SR kr 250 kr 350
Medlemmer med spillerett kr 150 kr 250
Inviterte gjester* kr 150 kr 250
Ytterligere rabatt med legeattest – kr 25 – kr 50

Medlemmer med spillerett får kr 100 i rabatt på leieprisen.

Medlem med spillerett og legeerklæring får kr 125 i avslag på gjeldende priser uansett kategori.

To gjester som skal spille sammen kan benytte seg av en

SUPERGUNSTIG GOLFBILPAKKE

Leie av golftralle: kr. 40

Driving range

Drivingrangen ligger i enden av parkeringsplassen, og er som sådan en “drive-in-range”. Det er mange matteutslag, og gresset foran mattene kan brukes til trening når forholdene tillater det.

Du betaler enten med bankkort eller med et ballkort som du får kjøpt i proshoppen.

Ett “klipp” med bankkort koster 25 kroner og gir, i likhet med et klipp i ballkortet, ca. 24 baller.

Ballkort

Ballkortene er verdibasert, og det er lagt opp slik at du får en større verdi enn beløpet du betaler.

Medlemmer med full spillerett som fyller på kortet fra 200 til 399 kroner, får en verdi på kortet som er 40 % høyere enn kjøpspris.
Fra kr 400 får de en verdi som er 50 % høyere enn kjøpspris.

Andre som kjøper ballkort får et tillegg på henholdsvis 10 % og 20 % i verdien på kjøp mellom 200 og 399 kroner og over 400 kroner.

Ballkortet koster 50 når du kjøper et nytt. Har du et gammelt ballkort, får du byttet det inn gebyrfritt, og blir godskrevet en eventuell saldo.

Eksempler på kjøp av ballkort
Pris Verdi Verdi
Medlemmer* +% Andre +%
100 100 0 % 100 0 %
200 220 10 % 220 10 %
400 480 20 % 440 10 %
500 650 30 % 600 20 %

* Med spillerett