Priser

Greenfee

Alle dager, alle tider

9 hull

18 hull

Voksne gjester

kr 300

kr 500

Junior gjester (U19)

kr 150

kr 250

Inviterte gjester*

kr 250

kr 400

Medlem uten spillerett

kr 250

kr 400

Greenfee for gjestende juniorer er det halve av prisen for voksne.

Junior-medlem av Krokhol GK uten spillerettet får rabatt på kr. 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull, rest halveres.

Eksempel: 18 hull = kr 500 – kr 100 = kr 400 delt på 2 = kr 200 i greenfee.

Greenfee for medlemmer av Krokhol GK uten spillerett representerer en rabatt på kr 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull

* Inviterte gjester må være invitert av og spille sammen med medlem med spillerett. Prisen representerer en rabatt på kr 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull.

Prisene kan endres uten forhåndsvarsel.

Medlemmer med spillerett i Ski GK spiller gratis så lenge banen er åpen og medlemmer med spillerett i Askim GK spiller gratis bortsett fra mellom kl. 10.00 og 15.00 på lørdager, søndag er og helligdager.

MERK: Greenfee SKAL betales før utgang.

Leie av golfbil

Alle dager

9 hull

18 hull

Vanlig pris

kr 215

kr 430

Medlemmer med spillerett (30+)

kr 150

kr 300

Inviterte gjester*

kr 150

kr 300

Med legeattest

kr 145

kr 290

Mobilappen .eagl brukes til å bestille og betale for golfbil.

Du kan laste ned .eagl-appen for iOS eller Android på telefonen. Søk etter “eagl technologies” i App store eller Google Play.

*Inviterte gjester bruker samme rabattkode som medlemmet de spiller sammen med.

MERK: Du må være 18 år for å kunne bruke golfbil.

Leie av golftralle: kr. 40

Driving range

Drivingrangen ligger i enden av parkeringsplassen, og er som sådan en “drive-in-range”. Det er mange matteutslag, og gresset foran mattene kan brukes til trening når forholdene tillater det.

Du betaler enten med bankkort eller med et ballkort som du får kjøpt i proshoppen.

Ett “klipp” med bankkort koster 25 kroner og gir, i likhet med et klipp i ballkortet, ca. 24 baller.

Eksempler på kjøp av ballkort
PrisVerdi Verdi 
 Medlemmer*+%Andre+%
1001000 %1000 %
20022010 %22010 %
40048020 %44010 %
50065030 %60020 %

* Med spillerett