Priser 2020

Greenfee for gjester

Hverdager Lør/søn/hellig
9 hull f. 1500 kr 200 kr 250
9 hull e. 1500 kr 250 kr 250
18 hull f. 1500 kr 300 kr 400
18 hull e. 1500 kr 400 kr 400

Gjestende juniorer spiller til halv pris.

Junior-medlem av Krokhol GK minus kr. 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull, rest halveres.
Eksempel: Helg 18 hull = kr 4000 – kr 100 = kr 300 delt på 2 = kr 150 i greenfee.

Medlemmer av Krokhol GK uten spillerett får rabatt på kr 100 for 18 hull og kr 50 for 9 hull

Prisene kan endres uten forhåndsvarsel.

MERK: Greenfee SKAL betales før utgang.

Leie av golfbil

Hverdager Lør/søn/hellig
9 hull f. 1500 kr 200 kr 250
9 hull e. 1500 kr 250 kr 250
18 hull f. 1500 kr 300 kr 300
18 hull e. 1500 kr 300 kr 300

Medlemmer med spillerett får kr 100 i rabatt på leieprisen.

Medlem med spillerett og legeerklæring får kr 125 i avslag på gjeldende priser uansett kategori.*

To gjester som skal spille sammen kan benytte seg av en

SUPERGUNSTIG GOLFBILPAKKE

Leie av golftralle: kr. 40

Husk koronareglene! Det må holdes en avstand på 1 m til enhver tid.

Derfor er det bare personer som bor sammen som kan dele golfbil.

Driving range

Drivingrangen ligger i enden av parkeringsplassen, og er som sådan en “drive-in-range”. Det er mange matteutslag, og gresset foran mattene kan brukes til trening når forholdene tillater det.

Du betaler enten med bankkort eller med et ballkort som du får kjøpt i proshoppen.

Ett “klipp” med bankkort koster 25 kroner og gir, i likhet med et klipp i ballkortet, ca. 32 baller.

Ballkort

Ballkortene er verdibasert, og det er lagt opp slik at du får en større verdi enn beløpet du betaler.

Medlemmer med full spillerett som fyller på kortet fra 200 til 399 kroner, får en verdi på kortet som er 40 % høyere enn kjøpspris.
Fra kr 400 får de en verdi som er 50 % høyere enn kjøpspris.

Andre som kjøper ballkort får et tillegg på henholdsvis 10 % og 20 % i verdien på kjøp mellom 200 og 399 kroner og over 400 kroner.

Ballkortet koster 50 når du kjøper et nytt. Har du et gammelt ballkort, får du byttet det inn gebyrfritt, og blir godskrevet en eventuell saldo.

Eksempler på kjøp av ballkort
Pris Verdi Verdi
Medlemmer* +% Andre +%
100 100 0 % 100 0 %
200 280 40 % 220 10 %
400 600 50 % 440 20 %
500 750 50 % 600 20 %

* Med spillerett