Turneringsregler

Turneringsregler for klubbturneringer i Krokhol Golfklubb

Dette er en oppsummering. Følg denne lenken for detaljerte regler i Golfforbundets format, med strafferammer.

Trening på banen

før eller mellom runder

 • Alltid tillatt i matchplay
 • Generelt ikke tillatt i slagspill, men tillatt på Krokhol så lenge det ikke er til hinder for andre.

Sent spill

Alle forventes å holde følge med gruppen foran.

 • Sent spill kan straffes med alt fra straffeslag til diskvalifikasjon

Bruk av golfbil

Golfbil kan brukes i alle turneringer av dem som enten:

 • Blir 70 år eller eldre i inneværende år
 • Har legeattest (uavhengig av alder)

Andre har ikke lov å bruke eller sitte på i golfbil i turneringer. Gjelder også andre kjøretøy som det er lov å bruke på golfbanen (scootere osv.). 

 • I matchplay kan i tillegg golfbil brukes hvis spillerne blir enig om det.

Føring av score

I turneringer på Krokhol benyttes det stort sett Golfbox Live Scoring.

I gruppen som spiller sammen skal

 • én spiller oppdatere scoren fortløpende i Golfbox under runden
 • én spiller føre et scorekort fortløpende på papir for alle i gruppen

Det må kontrolleres at scoren er den samme i begge formater. Papirscorekortet skal leveres til turneringsledelsen. Ved avvik mellom de to versjonene, er det papirversjonen som gjelder.

Når det ikke benyttes live scoring i Golfbox, skal spillerne i gruppen utveksle scorekort og føre score for hverandre. Scorekortene skal kontrolleres av spilleren før innlevering. 

Scorekortet anses innlevert når spilleren har forlatt scorekortmottaket.

Oppførsel

Alle spillere forventes å spille i spillets ånd, følge golfreglene og vise omsorg for banen ved blant annet å reparere nedslagsmerker, legge tilbake oppslått torv, rake i bunker osv.

Bruk av caddie og forecaddie

 • Bruk av forecaddie skal fortrinnsvis skje i regi av turneringsledelsen.
 • Bruk av caddie tillates normalt ikke. Unntak skal godkjennes av turneringsledelsen.

Bruk av avstandsmålere

 • Det er tillatt å bruke lasermålere og andre avstandsmålere som kun kan måle avstander.

Regulering av handicap

Alle individuelle slagspillturneringer vil automatisk være handicaptellende. Dette gjelder ikke dem som har et format som avviker fra vanlig slagspill, f.eks. begrensning av antall køller, flaggspill, eclectic osv. Matchplay er ikke handicaptellende.