Banetegninger
Her har du noen tegninger som arkittekten fikk laget under utformingen av banen. Rekkefølgen på hullene var opprinnelig litt annerledes enn de er i dag så se bort fra nummereringen på bildene. Det vi har her er er en kunstners inntrykk av hva hull 12, 13, 14, 9 (dagens hull 6) og 10 (dagens hull 7) ville komme til å se ut. Og jammen fikk han rett.