Parkering

Banen disponerer en stor, gruslagt parkeringsplass rett inn fra avkjøringen fra RV 155. Drivingrangen ligger i enden av parkeringsplassen. Det er kun et par minutters gange fra parkeringsplassen til klubbhuset og første tee.

Det er et begrenset antall parkeringsplasser ved klubbhuset. Her er det imidlertid kun parkering etter nærmere avtale.

Kontakt kontoret på kontor@krokhol.no eller 64 85 77 90 hvis du har særskilte behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − two =