Redaksjonskomiteen
Morten Olstad

Morten Olstad

Formann

Telefon: 90 20 82 02

e-post: morten.olstad@caverion.no

Jon Kittilsen

Jon Kittilsen

Redaktør

Telefon: 48 11 22 67

e-post: jon.kittilsen@getmail.no

Morten Trehjørningen

Morten Trehjørningen

webmaster (ex. officio)

Telefon: 986 22 445
e-post: morten@icapire.no

Spikersuppeprinsippet

Siden de fleste av klubbens medlemmer har skrivevegring, er det særdeles vanskelig for redaksjonen å innhente informasjon om det som skjer i klubben. Mye av dette løses gjennom personlig observasjon og tilstedeværelse, men selv ikke redaksjonen kan være alle steder til alle tider.

Derfor benyttes spikersuppeprinsippet. Hvis du ikke vet hva spikersuppe er, kan du lese om eventyret her.

Man tar da utgangspunkt i et rykte, en løs kommentar, et bilde, en SMS, og så spinner man en historie ut av det, og kaller det en artikkel. Det er spikersuppeprinsippet.

Dessuten arbeider redaksjonen under mottoet: Ingen nyhet for stor, ingen for liten.

Bakgrunn

På sensommeren 2008 tok en gruppe medlemmer initiativet til å danne en redaksjonskomité for å få litt mer liv på nettstedet krokol.no og startet å skrive litt umiddelbart samt tok initiativ til å få litt mer orden på sidene.

8. oktober 2008 vedtok styret følgende:

1. At styret formelt utnevner en redaksjonskomité med samme status som de andre utvalgene (banekomité, turneringskomité osv.)

2. Styret vedtar formelt at redaksjonsansvaret ligger hos styret, og at styrets formann skal være ansvarlig redaktør. Redaksjonskomiteen rapporterer derfor til styreformannen.

3. Morten Olstad utnevnes til leder av redaksjonskomiteen, med Hilde Gundersen og Jon Kittilsen som medlemmer. Morten Trehjørningen blir ex. officio medlem av komiteen som webmaster.

Hjelp

For å få til målet med å skape et levende nettsted for medlemmer og andre brukere, er redaksjonskomiteen avhengig av hjelp og innspill fra andre medlemmer. Vi hører gjerne fra dere med tips til artikler, lenker, nyheter, nyttig informasjon, BILDER osv. Send dem til jon.kittilsen@getmail.no.

Årsrapporter fra redaksjonskomiteen

Klikk på pilene for å gå til rapportene fra andre år.

Årsrapporter

Naviger med pilene

2019

Redaksjonskomiteen har i 2019 bestått av følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider. Hvor man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2019 fungert som tiltenkt. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for andre gjester og medlemmer, dette kan sendes inn til redaksjonen.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

2018

Redaksjonskomiteen har i 2018 bestått av følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet krokhol.no, har som tidligere ca. 430 sider. Hvor man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2018 fungert som tiltenkt. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for andre gjester og medlemmer, dette kan sendes inn til redaksjonen.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

2017

Redaksjonskomiteen har i 2017 hatt følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet vårt (krokhol.no), har ca. 430 sider. Her kan man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer langt tilbake i tid og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2017 fungert som tiltenkt. Nettstedet har en mer brukervennlighet i forhold til å surfe på nettet, med mobiltelefoner og med nettbrett. Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Om noen har artikler eller saker som kan være av interesse for andre setter vi pris på å få en tilbakemelding og gjerne med noen bilder. Dette kan sendes inn til redaksjonen. Som sagt; «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

2016

Redaksjonskomiteens virksomhet 2016

Redaksjonskomiteen har i 2016 hatt følgende medlemmer, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som tidligere: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Nettstedet vårt (krokhol.no), har ca. 430 sider. Her kan man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer tilbake til 2010 og mange andre nye og eldre artikler.

Nettstedet har også i 2016 fungert som tiltenkt. Med den nye publiseringsløsningen har det vært mer brukervennlig i forhold til å surfe på nettet, med mobiltelefoner og med nettbrett.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Om noen har vært med på golfturer eller golfturneringer er det bare å sende inn til redaksjonen.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Morten

2015

REDAKSJONSKOMITEEN

I 2015 besto redaksjonskomiteen av Jon Kittilsen og Morten Olstad.
Redaksjonens slagord, Samme som året før. «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

NETTSTEDET KROKHOL.NO
Nettstedet vårt har ca. 430 sider, der man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer tilbake til 2010 og mange andre nye og eldre artikler.
I 2015 brukte vi den nye publiseringsløsningen som gjør det mer brukervennlig i forhold til å surfe på nettet med mobiltelefoner og nettbrett. Det nye nettstedet gikk ”live” i april 2015. I perioden fra april til utgangen av året hadde vi 27.790 besøk fra 9591 forskjellige besøkende. Gjennomsnittsbesøket varte i 2 minutter og fire sekunder. Tilsammen var det 65.000 sidevisninger.

Disse tallene omfatter ”besøk” av søke-robot, så helt realistiske er de ikke, men de gir en pekepinn på aktiviteten. Tallet for ”virkelige” besøk ligger antagelig nærmere 10.000, men det er jo bra det også. Av disse ble omtrent en tredjedel gjort på mobil og nettbrett.

Over 70 % av våre besøkende hadde norsk som språk i nettleseren, og 78% av alle besøkende var fra Norge. Det er verdt å merke seg at vi hadde 227 besøk fra Kina.

Kjønnsmessig var besøkende fordelt med ca 2/3 menn og 1/3 kvinner. Aldersmessig gjenspeiler den alderssammensetningen i klubben, med andre ord en overvekt av personer over 45 år. (77%)

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene, og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Jon Kittilsen og Morten Olstad

2014

Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2014

I 2014 besto redaksjonskomiteen av Jon Kittilsen og Morten Olstad.
Redaksjonspolitikken lå fast: Samme som året før. «Ingen sak for liten – ingen sak for
stor».

Nettstedet Krokhol.no

Nettstedet vårt har ca. 430 sider, der man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer tilbake til 2010 og mange andre nye og eldre artikler.

Våren 2014 fikk vi analysert nettstedet Krokhol.no av en konsulent tilknyttet nettstedet Golferen.no. Han kom med en rekke konkrete råd, og mange av disse har vi prøvd å sette ut i livet uten at det koster noe. I denne analysen kom det frem at våre nettsider ikke var så godt tilpasset dagens måter å surfe på nettet med mobiltelefoner og nettbrett. Da vi lanserte nettstedet i sin nåværende form med den publiseringsløsning var dette ikke tilfellet, og utviklingen har for øvrig gått sin gang på de fem årene som har gått. Redaksjonskomiteen anbefalte derfor styret å bytte publiseringsløsning fra vår
nåværende løsning med DynamicWeb til ny løsning. Ved å legge om vil man få et mer brukervennlig nettsted som er tilpasset dages krav.

Vi vil få en enklere publiseringsløsning og de årlige driftskostnader vil bli redusert. Forslaget om å gå over til ny løsning ble vedtatt i styret og det jobbes nå med å legge om nettstedet.

Det har som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene, og vi takker alle som har bidratt
med innlegg og fine bilder som kan brukes på sidene.

Hilsen Jon og Morten (redaksjonskomiteen)

2013

Redaksjonskomiteens oppsummering 2013

Redaksjonskomiteen har i 2013 hatt følgende medlemmer:

Jon Kittilsen. Fotograf, skribent, redaktør og superbruker.
Morten Olstad. Forman og ansvarlig vininnkjøper.

Det har i år ikke vært endringer i modulene i web systemet, og vi har derfor ikke hatt møter i redaksjonskomiteen i år, all aktivitet har foregått i web systemet og på nettsidene til Krokhol.no

Det har også i år vært stor aktivitet på Krokhol sin web side, hvor Komiteens fotograf, skribent og redaktør også i år har gjort en veldig god jobb.

Redaksjonskomiteens motto er, Ingen saker for liten – ingen for stor.

Nettstedet Krokhol.no

Nettstedet vårt har nå består nå av ca. 430 sider, der man blant annet kan finne turneringsrapporter fra alle turneringer tilbake til 2010.

I 2013 hadde vi 41 161 besøk på våre nettsider, med til sammen 101 701 sidevisninger. Antall besøkende (unike IP-adresser) var 23 861. Toppmåneden var mai, da det var 15 115 sidevisninger.

Disse tallene må imidlertid tas med en liten klype salt, da en god del av denne trafikken antagelig er søkeroboter. Dette vises blant annet ved at det enkelte dager kan være 10-20 ganger større trafikk enn normalt. Dessuten er det blant de aller hyppigst besøkende IP-adresser fra USA, Danmark, Ukraina, Israel og Estland. Dessuten var det én IP-adresse (176.34.226.121) uten landsidentifikasjon som alene sto for over 2000 besøk.

En annen kuriositet er at Linux var operativsystemet som ble benyttet ved 15% av besøkene.

De fleste av våre besøkende fant frem på egen hånd (43%), det vil si at de ikke kom fra en annen side med lenke til våre. Når det gjelder ”referrals” var den største bidragsyteren Google, med 33%. De norske golfnettstedene, som norskgolf.no og golfsiden.no bidro bare med et par prosent hver.

De best leste sidene var forsiden (ikke unaturlig), Aktuelt, Golfbox-innlogging og Banestatus.

Nyheter (aktuelt)

I løpet av året ble det ”skrevet” 232 generelle nyhetsartikler og 14 banerapporter. Det er litt inflasjon i tallene her siden vi startet med ”dagens bilde” på høstparten og dermed har hatt en artikkel hver dag siden.

De mest populære artiklene var (antall oppslag):

 • Nye bane- og slopeverdier (29. april) 300
 • EO årsmøte (3. mars) 239
 • Dugnaden (22. april) 212
 • Omkalfatringer (18. januar) 205
 • Årsmøte – Agenda og saksdokumenter (3. februar) 190
 • Simulator-KM (3. mars) 189
 • Enda mer om års revisjon (5. januar) 186
 • 7 lag (9. mai – Vårsleppen) 185
 • Ekstraordinær protokoll (23. mars) 181
 • ISO 8601 (14. mai) 180

Vi har også en søkefunksjon. De mest populære søkeordene i 2013 var:

 • Søkeord… (på topp hvert år)
 • golfbox
 • golfbil
 • Per Frode Haugen
 • Driving-rangen

Vi har ikke sett i detalj på besøksutviklingen fra foregående år. En viss nedgang har det vært, men det er jo naturlig i og med at medlemstallet også har falt. Uansett anser redaksjonskomiteen besøksnivået til å være akseptabelt.

Sosiale medier

Redaksjonskomiteen står også bak en side og en gruppe på Facebook. Det er siden som er mest aktiv.

Facebook-siden Krokhol golfklubb hadde per utgangen av året 105 ”likes”, det vil si personer som får oppdateringer på sin egen Facebook-vegg. Mange av disse er ikke medlemmer.
Vi opererer også med en Twitter-konto, der Krokhol Golf har 13 ”følgere”. En av disse er Norsk Golf.

Hilsen
Redaksjonskomiteen.

2012

Redaksjonskomiteens oppsummering 2012

I sesongen 2012 var det følgende medlemmer i redaksjonskomiteen.

Jon Kittilsen, fotograf, skribent, redaltør og superbruker.
Hilde Gundersen, koordinator.
Morten Olstad, formann.
Morten Trehjørningen, webmaster

Redaksjonskomiteen har hatt noen møter, men det meste av aktivitet har foregått i web systemet.

Det har også i år vært stor aktivitet på nettstedet til Krokhol. Det ble på vårparten gjort noen få endringer i web systemet for å forenkle noen av modulene.

På forsiden ble det gjort noen endringer for å få en enda bedre og mer oversiktlig forside.

Vi legger ut informasjon om statistikk, tall og grafer om hva som har vært av aktivitet på nettsidene (se nedenfor).

Hilsen
Redaksjonskomiteen.

2011

Redaksjonskomiteens oppsummering 2011

Komiteen har også i 2011 bestått av 3 personer, Hilde Gundersen, Jon Kittelsen og Morten Olstad. Med Morten Trehjørningen som konsulent.
Komiteen har hatt noen møter i løpet av året.

Vi ser at det å ha en nettside som fungerer bra og som blir oppdatert jevnlig er til nytte for både medlemmer og gjester av Krokhol golfbane.

I de påfølgende avsnitt har komiteens skribent oppsummert litt hva som har foregått på nettsidene i 2011.

Aktivitet

Sideoppslag per månedSideoppslag per måned gir et inntrykk av den totale bruken av nettstedet.

Ikke uventet var aktiviteten størst da det var størst aktivitet på banen. Været ser også ut til å ha påvirket aktiviteten, ettersom det var større aktivitet i starten av sesongen (mai-juni) enn mot slutten (august-september).
Totalt var det 142 000 sideoppslag i løpet av året.

Mest besøkte sider
De mest viste sidene var

Hjem Ikke unaturlig var forsiden den best besøkte
Aktuelt Aktuelt er siden man kommer til når man klikker på nyheter på forsiden. Heller ikke unaturlig at denne kommer høyt på listen
Golfbox loginn Det er hyggelig at så mange bruker krokhol.no til å logge seg inn på golfbox
Banen Hovedmenypunkt
Banestatus Dette opptar jo mange, spesielt når det regner så mye
Aktuelt Dette er siden man kommer til når man klikker på ”Flere artikler”, så det er tydeligvis mange som leser nyhetene mer enn én gang
Påsketur til Sardinia Denne er jo litt pussig, men vi regner med at det har med søkemotortrafikk å gjøre
Turnering Det er jo her de fleste ”dynamiske” artiklene blir publisert. Størst interesse var det for ”Masters”
Baneinfo ”Nytteside” med banekart, hullbeskrivelser, slopetabeller osv.
Klubben Hovedmenyside, som har de fleste sidene angående klubben.

Ved årets utgang besto forresten klubbens nettsted av 334 nettsider. De fleste av dem ble besøkt i hvert fall én gang i løpet av året (selv rapporter fra turneringer i 2009!).

Unike IP-adresser
Dette er et mål på hvor mange individuelle besøkende som besøkte nettstedet i løpet av året. Litt ”overdrivelse” kan ligge i tallene ettersom samme person kan logge seg inn fra flere steder (f.eks. hjemme og på jobben). Likevel gir det en indikasjon på hvor mange forskjellige personer som har vært innom nettstedet.

Unike IP-adresser per månedUnike IP-adresser per dag: 33547

Av en eller annen grunn var det svært mange som var på besøk, lørdag 26. februar, men det går vi ut fra er en uregelmessighet forårsaket av søkemotorer eller lignende. Det er jo ikke akkurat så mye aktivitet i slutten av februar, og det var dobbelt så mange som på den nest ”travleste” dagen, som var tirsdag 31. mai, mandag 20. og tirsdag 21. juni og tirsdag 9. august, da det var over 160 forskjellige besøkende innom.

På en gjennomsnittsdag var det 91 besøkende når vi ser på hele året. I sesongen var dette tallet 112.

Juni var den travleste måneden når vi ser på unike IP-adresser per måned. Da er også totalen noe mindre: 16969.

Besøket på nettstedet er jevnt fordelt på dagen, men det er flest besøkende mellom klokken 9 og 10 om morgenen. Det er for øvrig også noen som er innom mellom klokken 4 og 5 om morgenen. Mandag er den dagen besøket er størst.

Sammenligning med tidligere år
Til tross for alt som skjedde i fjor, og det faktum at vi nå er en mindre klubb, var det faktisk større trafikk på nettsiden enn året før.

BesøkendeNyheter
Vi vet at nyhets-”tjenesten” er populær, og som vi allerede har skrevet om var den mest populære artikkelen en som heter ”Christina Aguilera”. Dette var kun en fleip i sammenheng med at det er laget en artikkel om Krokhol GK på Wikipedia, men den ble nok fanget opp av søkemotorer, og ble derfor ”lest” hele 1247 ganger i løpet av året 2011. Den søkes etter fremdelse, så vi har nå slettet den.

Den mest leste ”vanlige” artikkelen var en som hadde et uformelt referat fra årsmøtet og som kunne melde at det ble ”ja” på kveldens store spørsmål om klubben skulle gi det nødvendige lån for at videre drift skulle gå i orden. Denne ble lest 349 ganger. På tredjeplass kom faktisk en sak fra 2010 som het ”De gode hjelperne” om de som stilte opp på dugnad etter konkursen i baneselskapet. Alle artiklene angående årsmøtet var også høyt oppe på listen.

I alt ble det publisert 251 nyhetsartikler i løpet av året.

Facebook
Mange har også fått med seg at vi fikk vår egen side på Facebook i løpet av året. Takk til Roger Fjeldheim, som tok initiativet til dette. Per utgangen av året var det 79 personer som ”liker” Krokhol GK. Det er også en egenFacebook-side på hjemmesidene under ”Klubben”. Mesteparten av det dynamiske innholdet på Facebook-siden blir til ved at alle nyhetsartikler fra nettstedet legges ut (i lenke-form) på Facebook-siden via RSS. Ellers er ikke aktiviteten den aller største. Det er også undersider som inneholder informasjon fra nettsidene.

Facebook har et program som heter Insights, som gir litt informasjon om dem som liker oss. Den største gruppen er, ikke uventet, men over 55 år (23 %), men det er da også en god del yngre.

Ikke uventet bor de fleste i Norge, men det er også noen fra Spania, Ukraina, Sverige og Thailand.

Wikipedia
Som allerede nevnt ovenfor er Krokhol nå også oppført i Wikipedia (igjen med takk til Roger Fjeldheim).
Den artikkelen er i årets løp blitt lest til sammen 401 ganger.

2010

Redaksjonskomiteens årsrapport 2010

Redaksjonskomiteen har også i 2010 hatt tre medlemmer, Hilde Gundersen, Jon Kittilsen og Morten Olstad. Morten Trehjørningen har vært komiteen webmaster.

I 2010 ble det mer aktivitet på web sidene enn året før, noe som var vårt mål for dette året.

Layout.
Tidlig på sesongen gjorde vi en del forandringer av førstesiden, det ble blant annet lagt inn en søkerfunksjon og mange nyttige snarveier på forsiden. Komiteen har fått mange gode tilbakemeldinger på dette.

Besøk på sidene.
Det ble 49634 besøkende på sidene i 2010. Tirsdag 26. oktober var 1330 som var innom sidene, det var den dagen med flest besøkende

Til sammen resulterte dette i 184.153 sideoppslag med august med 36.435 sideoppslag som den beste måneden.

Hjemmesiden og ”Aktuelt” var de sidene som hadde flest besøk. I alt ble det besøk på 312 av 317 sider.

Nyheter
Det var til sammen 40.436 oppslag i nyhetene (Aktuelt). Det var 430 artikler som ble lest i 2010, altså ca. 100 i snitt.

I alt ligger det ute 698 nyhetsartikler. I tillegg er det produsert 44 tilstandsrapporter.
Omtrent halvparten ble produsert i 2010, resten i 2009.

De mest leste artiklene var følgende:

Konkurs (aug.19) 502
Avklaring (aug.20) 419
Melding fra styret (aug.20) 411
Åpent inntil videre (aug.19) 309
Klubbmesterskapet. (aug.19) 280
Klubbmesterskapet 1. dag (aug.22) 260
De gode hjelperne (sep.18) 257
Ekstraordinært årsmøte (nov.29) 255
Driften fremover (aug.25) 233
49 poeng (sep.19) 221

Det var konkursen i baneselskapet og konsekvensene av denne som fikk mest oppmerksomhet.

Trafikk
De unike IP adressene viser hvor mange forskjellige personer som har vært innom. Det er registrert 32.315 forskjellige IP adresser.

De dagene med best besøk var torsdag 19. august (338) og fredag 20. august (295).

Mai og august var de månedene vi hadde flest besøk. Mai med (1931) og august med (2480).

Uken dagene fordeler seg som følger.

 • Søndag 12 %
 • Mandag 16 %
 • Tirsdag 18 %
 • Onsdag 15 %
 • Torsdag 16 %
 • Fredag 13 %
 • Lørdag 10 %

Søkefunksjon
Den nye funksjon, “Søk”, ble brukt 400 ganger
De 10 mest brukte søkeordene:

 • Søkeord 45
 • golfbox 13
 • Jon Kittilsen 12
 • per frode 12
 • iselin 11
 • order of merit 10
 • sander lund 9
 • 2010 9
 • Rita 8
 • trehjørningen 8

Dette var en kort oppsummering av hva som har vært av aktiviteter på web sidene i 2010.

Vi i redaksjonskomiteen håper at vi kan fortsette golfåret 2011 på Krokhol, og at det kommer inn like mange og gode artikler og bilder som i 2010.

Hilsen
Redaksjonskomiteen.

2009

Redaksjonskomiteens oppsummering 2009

Komiteen har i 2009 bestått av 3 personer, Hilde Gundersen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

I løpet av vinteren 2008 og 2009 ble det etablert et nytt nettsted, med ny design og nytt publiseringssystem. Vi hadde flere designrunder før vi kom frem til sidene vi har i dag.
Ideen med å etablere nye nettsider var først og fremst å skape mer trafikk på nettsidene til Krokhol GK og for å få flere medlemmer til å bruke sidene. Vi håper at det å ha en levende nettside også vil skaper flere besøk til banen vår.

Publiseringssystemet DynamicWeb er bygget opp med moduler, med standard moduler og ekstramoduler som til sammen blir de sidene vi har i dag. Jon Kittilsen var på opplæringskurs i mars, så han er komiteens ekspert i systemet DynamicWeb,

Vårt mål er å kunne utvikle nettsidene videre i 2010, men er da avhengig å få innspill fra medlemmer og de forskjellige komiteene i Krokhol GK slik at vi kan skrive og legge inn bilder fra turneringer, turer og andre aktuelle artikler.

For å bedre servicen til våre gjester er det viktig at vi får informasjon som, åpningstider, Pro og Pro shop, baneforhold, informasjon om kafeteriaen, med priser og meny osv.

Vi håper på et godt golfår i 2010.

Hilsen
Redaksjonskomiteen.

Hilde Gundersen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.