Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen har først og fremst ansvaret for drift av og innholdet på nettstedet til klubben, krokhol.no, samt aktivitet på andre medier, som for eksempel Facebook.

Morten Olstad
Formann
Telefon: 90 20 82 02
e-post: morten.olstad@caverion.no

Jon Kittilsen
Redaktør
Telefon: 48 11 22 67
e-post: jon.kittilsen@getmail.no

Morten Trehjørningen
webmaster (ex. officio)
e-post: morten@icapire.no

Spikersuppeprinsippet

Siden de fleste av klubbens medlemmer har skrivevegring, er det særdeles vanskelig for redaksjonen å innhente informasjon om det som skjer i klubben. Mye av dette løses gjennom personlig observasjon og tilstedeværelse, men selv ikke redaksjonen kan være alle steder til alle tider.

Derfor benyttes spikersuppeprinsippet. Hvis du ikke vet hva spikersuppe er, kan du lese om eventyret her.

Man tar da utgangspunkt i et rykte, en løs kommentar, et bilde, en SMS, og så spinner man en historie ut av det, og kaller det en artikkel. Det er spikersuppeprinsippet.

Dessuten arbeider redaksjonen under mottoet: Ingen nyhet for stor, ingen for liten.

Bakgrunn

På sensommeren 2008 tok en gruppe medlemmer initiativet til å danne en redaksjonskomité for å få litt mer liv på nettstedet krokol.no og startet å skrive litt umiddelbart samt tok initiativ til å få litt mer orden på sidene.

8. oktober 2008 vedtok styret følgende:

1. At styret formelt utnevner en redaksjonskomité med samme status som de andre utvalgene (banekomité, turneringskomité osv.)

2. Styret vedtar formelt at redaksjonsansvaret ligger hos styret, og at styrets formann skal være ansvarlig redaktør. Redaksjonskomiteen rapporterer derfor til styreformannen.

3. Morten Olstad utnevnes til leder av redaksjonskomiteen, med Hilde Gundersen og Jon Kittilsen som medlemmer. Morten Trehjørningen blir ex. officio medlem av komiteen som webmaster.

Hjelp

For å få til målet med å skape et levende nettsted for medlemmer og andre brukere, er redaksjonskomiteen avhengig av hjelp og innspill fra andre medlemmer. Vi hører gjerne fra dere med tips til artikler, lenker, nyheter, nyttig informasjon, BILDER osv. Send dem til jon.kittilsen@getmail.no.

Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2020

I 2020 har følgende vært medlemmer i redaksjonskomiteen, Jon Kittilsen og Morten Olstad.

Redaksjonens slagord er som vanlig: «Ingen sak for liten – ingen sak for stor».

Krokhol GK sin nettside krokhol.no, har som tidligere ca. 295 «faste» sider og nesten 1800 artikler. I tillegg har vi over 15 000 bilder.  Her finner man all informasjon om klubben, banen, komiteer og all annen nyttig informasjon.

Nettstedet har også i 2020 fungert som tiltenkt men det har vært relativt store driftsproblemer. Da sesongen begynte, og bruken tiltok, rapporterte brukere at de ble utestengt, både av nettstedet og av egen brannmur.

Det viste seg at designoppsettet som vi brukte var «pill råttent» med virus, og det måtte derfor skiftes ut. Selv om det meste av innholdet ble bevart, var ikke det tilfellet med hvordan innholdet ble presentert. Det ble derfor nødvendig å gjøre om alle sider slik at innholdet fremkommer slik det skal. Dette arbeidet er svært omfattende og pågår fortsatt. Snart har imidlertid alle sider tilbake til 2018 blitt fikset.

Vi jobber også med å fikse menystrukturen internt på sidene (toppmenyen fungerer etter hensikten). I øyeblikket er det nemlig svært vanskelig å finne enkelte «undersider».

Til tross for problemene, har det som vanlig vært stor aktivitet på nettsidene og vi takker alle som har bidratt med innlegg og fine bilder som brukes på nettsidene.

Artikler som har generell interesse blir også publisert på Facebook-siden vår. Vi har nå 472 «følgere» og en del har begynt å bruke meldingstjenesten på FB-siden til å kommunisere med banen/klubben. Slike forespørsler blir besvart fortløpende og etter beste evne.

Vi har også kjørt flere kampanjer på Facebook, der artikler har fått en bredere lesekrets, og spesielt ble meldinger om åpning av driving-range og bane lest av mange.

Vi setter stor pris på å få tilsendt artikler eller saker som kan være av interesse for medlemmer og gjester.

Som sagt, «Ingen sak for liten – ingen sak for stor». Så bare send inn nye saker til oss.

 

Hilsen

Redaksjonskomiteen.

Jon og Morten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + four =