Banekomité

Banekomité

Banekomiteen bistår i vedlikeholdet av banen, og er dessuten ansvarlig for dugnadene.

Siden banen ble en 9-hullsbane har banekomiteen spilt en stadig viktigere rolle for banens tilstand – som for øvrig har vært meget bra.

Hvert år lager banekomiteen en rapport om ting den har gjort i løpte av sesongen. Du kan lese dem nedenfor.

Årsrappporter

Klikk på en fane for å lese rapporten fra det aktuelle året.

Banekomitéen

Banekomitéen har i 2019 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele bankeområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker etc.Avsluttet med pizza og mineralvann

GREENENE
Stelt fantastisk gjennom hele sesongen, og klargjort for neste sesong.

FAIRWAYENE
Bra utvikling på samtlige fairwayer.

TEESTEDER
Teestedene er bra, pga. ofte flytting av teeklosser. Vi må benytte hele bredden og
lengden på tee.

DRENERING
Drenering er foretatt hull 8, hull 9, og noe på hull 4

STAKER
Røde og gule staker skiftes fortløpende.

VEIER, BROER OG GRØFTER
Evigunge Petter Tomren, har gjort en formidabel innsats på dette området, med å
grøfte, reparere og fylle på med asfaltmasse.

AVSTANDSMERKING
Montert avstandsmarkeringer, som blir byttet ved slitasje.

HULLMALING
Forsøkt, og vi forsøker igjen. Er avhengig av at hullveggen er fast.

TRENINGSOMRÅDET
Bør prioriteres. Det holder ikke å klargjøre under dugnaden, og ikke
følge opp. Flere, nye bunkerraker. Gjelder alle bunkere.

RANGEN
Blir bedre og bedre. Baneeier har fullt på masse i vannhullet, og har planer om
drenering. Gressutslaget er ikke fulgt opp.

PLAN FOR NESTE SESONG
Videreføre den positive utviklingen.

Vil avslutte med å takke banemannskapene som har gjort en formidabel jobb, i samarbeide med baneeier, og takke alle som bidrar med å holde banen og området
rundt i orden.

Banekomitéen

Banekomitéen har i 2018 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.

Årets dugnad gikk som forventet, det ble ryddet på hele bankeområdet, renset opp i bunkere, byttet defekte staker etc.

Avsluttet med pizza og mineralvann

Gjennom hele sesongen er det foretatt snorklipping, rydding, pleie av greener, og passet på banen generelt.

Gressutslagene på rangen ble det ikke jobbet spesielt med, da det er tidkrevende, og ingen vanningsmuligheter.

På grunn av den flotte sommeren, har det ikke vært noen tanker om problemene med drenering, så der viderefører vi prioriteringslista fra i fjor.

Flott sommer hadde også noen ulemper, slik som tørkeskader etc, men vanningsanlegget har nok reddet oss fra de helt store problemene.

Høststormene hjalp oss å tynne ut grovere vegetasjon, så dersom dette fortsetter, så ender vi opp med en ren park – bane..

Tom Rune og hans mannskaper, og noen frivillige, har gjort en fantastisk jobb med å pipe lufte greenene nå før banen stenges ned for sesongen, og det lover godt for neste sesong.

Banekomiteen takker for i år, og ser fram til neste sesong!!!

Banekomitéens virksomhet i 2017

Banekomitéen har i 2017 bestått av Sander Lund (leder), Finn Ericsson og Olaf Thommassen.  I 2017 har følgende blitt prioritert eller står på lista over ønskede forbedringer for 2018:

Hull 1

 • Bunker ble forskjøvet under dugnaden.
 • Drenering ved rød tee, venstre side, bør ordnes

Hull 2

 • Singeltreff renset og skråning høyre side ryddet under dugnaden.
 • Dreneringsproblem på høyre side ved rød tee, samt 30 meter før green
 • Greenen har en dump, hvor det blir stående smeltevann

Hull 3

 • Dreneringsproblem
 • Åpne bekken?
 • Drenere til høyre for green frem til kum eller bekken

Hull 4

 • Bør grave grøfter og kulte opp hele området mellom green 4 og 3
 • Drenere venstre side green

Hull 5

 • Rød tee ønsket flyttet foran stor stein
 • Gul tee, bruke begge teer. Noe utrast steinsetting
 • Åpne bekk høyre side
 • Hull på fairway merket gul og sort pinne, må ordnes

Hull 6

 • Rødt område dreneres
 • På lang sikt, sand eller gressbaner på høyre side av green

Hull 7

 • Variere gul tee og flaggplassering
 • Midtre tee, flagg nede, fremtre tee, flagg oppe
 • Lite skogholt høyre før green, fjerne 3-5 trær og fylle på masse
 • Frontgreen venstre side, fjerne 2-3 trær og fylle på masse.

Hull 8

 • Dreneringsproblem de siste 100 meter før green

Hull 9

Blått katastrofeområde. Dreneres

 • Oppstamming skogholt høyre side 150-100 meter

Generelt

 • «Finishene» på samtlige hull bør også dresses og luftes
 • Snorklipper har baneeier ordnet i år, bør videreføres neste sesong
 • Rangen fungerer bra, gravearbeidet ordnet (Stian L)
 • Nett mot gamle hull 8?
 • Treningsområdene fungerer bra
 • Ønsker gamle hull 11 som et avlastnings- eller erstatningshull for hull 4
 • Mange av teene bør rettes opp, men det krever også maskinhjelp som det meste av de ønskene som her er foreslått
 • Generell skilting, eks. «Neste tee»

Banekomiteens virksomhet 2016

TEESTEDER

Teestedene har blitt sandet og sådd. På gul tee på hull 4 og rød tee på hull 5 ble det anlagt matteutslag under vårdugnaden. Nye teeklosser (steiner) er blitt malt og satt ut.

DRENERING

Dårlig drenering er et tilbakevendende problem. En singelgrøft ble laget på hull 3 og den ser ut til å fungere brukbart. Grøftene på hull 3 og hull 5 er blitt rensket og utvidet. Dreneringen fra grøft på hull 5 har flere ganger gått tett, her er området rundt avløpet stensatt. Det er også laget flere anordninger for å fange opp kvist og løv for at avløpet ikke skal gå tett. Mesteparten av jobben er utført av Petter Tomren.

BUNKERE

Alle bunkere er blitt forsøkt vedlikeholdt og på hull 1, 6 og 7 er de blitt litt utvidet. Bunkeren på hull 9 er endelig oppe og går igjen, takket være Rolf.

RYDDING

Også i år er det ryddet masse skog og kratt langs banen. Hull 2 er ryddet på høyreside fra teested og frem til vannet. Hull 3 er ryddet langs høyre side. Hull 4 er blitt ryddet langs høyre side av veien. Hull 5 er ryddet fra green og frem til grøfta. Hull 6 er ryddet i bakkant green og ute på øya. På hull 7 er det ryddet langs kløfta og i skogholtet på tur ned fra hullet. På hull 8 er trærne langs høyresiden stammet opp, slik at vannspeilet i Lusetjern nå kommer enda bedre frem. På hull 9 er trærne på haugen stammet opp.

SNORKLIPPING

Et utall timer er lagt ned i snorklipping på og langs alle hull på banen. Her er det ønskelig med flere ressurser.

GREENER

Det er lagt ned mye jobb i sanding, såing, klipping og generelt vedlikehold av greenene. Spesielt greenene på hull 3, hull 4 og putting green har fått særbehandling. Her er det i tillegg lappet i nye felt og i perioder foretatt manuell klipping.

ØVRIGE SPILLEFLATER

Staker og skilt er satt opp og vedlikeholdt. Jord og sand er etterfylt i hull og ujevnheter.

VEIER

Veiene har blitt gruset og vedlikeholdt, mesteparten gjort av Petter Tomren. Tom Rune har fylt asfaltavskrap på veien opp til teested på hull 9.

TRENINGSOMRÅDER

Bunkere har vært forsøkt holdt i noenlunde stand, uten å lykkes helt. Her er det klart forbedringspotensiale for neste år.

DRIVINGRANGE

Det er etablert gressutslag på drivingrangen og det er lagt ut nye matter.

VÅRDUGNAD

Brukbart oppmøte. Rydding, anlagt matteutslag, blåsing av greener, oa.

TAKK TIL GODE MEDHJELPERE

Petter Tomren har lagt ned en betydelig innsats når det gjelder grøfting, veivedlikehold av veier og rydding. Asbjørn Herdal har vært med og ryddet skog. Egil Sørset har lagt igjen mye svette med skogrydding og snorklipping, i tillegg har flere vært behjelpelige med snorklipping.

Vi har sikkert glemt noen ting og ikke berømmet alle involverte, derfor en stor takk til alle som har hjulpet til i løpet av 2016.

Mvh

Banekomiteen (Ådne, Finn og Olaf)

Med ønske om en strålende vinter og en fantastisk golfsesong i 2017.

BANEKOMITEENS VIKSOMHET I 2015

RYDDING
Også i 2015 ble det ryddet mye skog og kratt langs banen. Hull 4 er blitt ryddet på begge sider i bakkant green. På hull 7 er det ryddet langs hele høyresiden fra hvit teested og frem til vannet, samt hele skråningen ned fra hullet. På hull 8 er det ryddet betydelige mengder skog fra hvit teested og helt frem til bakken forkant green, slik at vannspeilet i Lusetjern nå kommer bedre frem.

SNORKLIPPING
Snorklipping på og langs alle hull på banen har krevet mye tid, men har bl.a. bidratt til å gjøre det vesentlig lettere å finne igjen baller. .

GREENER
Det er lagt mye arbeid i sanding, såing, klipping og generelt vedlikehold av greenene. Spesielt greenene på hull 3, hull 4 og puttetrening har fått særbehandling. Her er det i tillegg lappet i nye felt og i perioder foretatt manuell klipping.

TEESTEDER
Alle teesteder har blitt sandet. I tillegg har gul tee på hull 4 og rød tee på hull 5 fått særbehandling. Gul tee 4 har vi i en periode prøvd å stenge for å få opp gressveksten uten å lykkes spesielt. Utslagsmatta er skiftet i løpet av året.
På rød tee hull 5 har vi prøvd å slette ut og reparere utslagsmatta. Ut fra tilbakemeldinger fra damene ser det ikke ut som vi har lykkes helt.

DRENERING
Dårlig drenering er et tilbakevendende problem. Ny singelgrøft ble laget på hull 2 og den ser ut til å fungere greit. Vi måtte etter høststormen (en av de) legge i nye og større steiner etter at de gamle ble vasket bort under flommen. Grøftene på hull 3 og hull 5 er blitt rensket og utvidet. Dreneringen fra grøft på hull 5 var gått tett. Ny og utvidet singelgrøft i venstrekant green på hull 5 er etablert. På hull 8 er det laget ny dreneringsgrøft gjennom skogholtet og to avlastnings singelgrøfter i forkant venstre av green.

BUNKERE
Alle bunkere er blitt forsøkt vedlikeholdt. På hull 1 har vi en utfordring med at sanden vaskes bort etter hvert regnskyll fordi det er så grunt ned til fjell og vann kommer rennende ned fra greenområdet. På hull 3 er all gammel sand fjernet og ny lagt i. På hull 5, hull 6 og hull 7 er det luket, etterfylt sand og vedlikeholdt kanter. Greenpeace hull 9 har dessverre ligget brakk i år, forhåpentligvis blir denne rehabilitert før neste sesong.

ØVRIGE SPILLEFLATER
Staker og skilt er satt opp og vedlikeholdt. Jord og sand er etterfylt i hull og ujevnheter.
Veier er gruset og vedlikeholdt, med god hjelp av Petter Tomren.

TRENINGSOMRÅDER
Bunkere har vært forsøkt holdt i noenlunde stand, uten å lykkes helt.

DUGNADER
Vårdugnaden hadde brukbart oppmøte, men Høstdugnaden var vesentlig dårligere.

Banekomiteen ønsker å takke gode medhjelpere. Petter Tomren har lagt ned en betydelig innsats når det gjelder grøfting, veivedlikehold og rydding. Asbjørn Herdal har vært med å rydde masse skog. Egil Sørset har lagt igjen mye svette med skogrydding og snorklipping.

Det er sikkert ting som er glemt, og flere som burde vært nevnt.
Banekomieen retter en stor takk til alle som har hjulpet til.
Med ønske om en fantastisk golfsesong i 2016!

Ådne, Finn og Olaf

Årsrapport fra banekomiteen

Banekomiteen har i 2014 bestått av Ådne Trygg, Finn Ericsson og Olaf Thomassen. Det har vært arbeidet på flere områder:

 • Rydding av skog
 • Snorklipping
 • Fikset drenering flere steder
 • Fikset på vanningsanlegget
 • Laget nytt rødt teested på femmer’n
 • Rehabilitert og vedlikeholdt greenene
 • Luftet, dresset og sådd greener
 • Fylt i stein/masse i hull og ujevnheter flere steder på fairway og rough
 • Laget og satt opp hindermarkører og annen skilting
 • Lagt nytt ”asfalt” dekke på bilveiene
 • Fikset bunkere
 • Treningsgreenen ved klubbhuset er reetablert og vil forhåpentligvis fremstå prima mot sommeren neste sesong.

Mvh Olaf T

Årsrapport fra Banekomiteen 2013

Vi startet sesongen med en fellesdugnad i april.

Oversikt over arbeid utført av banekomiteen i 2013

Generelt
• Malt nye gule og røde staker og satt ut i alle hindre.
• Sand-drysset alle tee-steder m/såfrø i juni/juli.
• Reparert nedslagsmerker med sand/frø i juni.
• Renovert (luket) alle bunkere (gjentatte ganger) og skåret kanter.

Hull 1
• Ryddet skråning mot fairway hull 2.
• Ryddet busker og kratt til venstre for tee.
• Gravd opp sand i bunkeren etter hver regnfall (vann fra green skyller ned sanden).

Hull 2
• Fjernet trær og kratt ved brua. Festet plankene på brua.
• Ryddet og stammet opp trær i sidevannshinder mot dam.
• Ryddet småtrær og kratt i knausen mot green hull 1. Fjernet ssmåtrær i venstrekant dam.
• Laget drensgrøft ved avløpsrøret rett etter 150m merket.
• Fylt sand/frø i de største fordypningene på fairway.

Hull 3
• Fylt opp ujevnheter rundt bjørkene, i fairway.
• Fylt opp ujevnheter i fairway fra 100 m og inn.
• Kontinuerlig jobbing med green etter vinterskader (skåret, sådd, dresset og klippet)
• Ryddet trær og kratt i skråningen til høyre for green.
• Fylt igjen ”hullet” ved rød tee.

Hull 4
• Ryddet kratt og gress mellom rød tee og sidevannshinder.
• Ryddet kratt fra tee mot OB-område.
• Fjernet trær og kratt oppe ved tee stedene.
• Ryddet knausen høyre for green for trær og kratt.
• Ryddet til venstre for og bak veien mot tee hull 5 og opp langs veien fra green 3.
• Kontinuerlig jobbing med green etter vinterskader (skåret, sådd, dresset og klippet)

Hull 5
• Fjernet skog og kratt langs vei opp til og ned fra tee, samt rundt tee-sted.
• Laget drensgrøft front venstre side green, skal torvlegges til våren.

Hull 6
• Ryddet skogholt til høyre for bunker.

Hull 7
• Stammet opp og fjernet trær høyre side fra bekk mot green.
• Fjernet trær og kratt venstre side og bak green.

Hull 8
• Ryddet skogholt høyre side fra 150m og opp til green og bak green.
• Reparert skader i fairway fra 100m mot green etter vannskader.

Hull 9
• Ryddet og fjernet kratt og trær i skogholt fra blåmerket område til 100m merket.
• Ryddet buskas langs veien opp mot tee.
• Ryddet trær og buskas høyre side av rød tee.

Klargjøring for vinteren
24-27 september er følgende utført sammen med banearbeider:
• Sanering av alle greener også puttinggreen og green gamle hull 8.
• Renovert alle tee steder.
Renovering = luftet, sådd og dresset, gjødslet.

Tidsbruk
Anslagsvis timer/arbeid av banekomité
april/mai/juni: 150 t
juli/august/september: 400 t

Gode hjelpere
I tillegg har en del dugnadsarbeidere lagt ned anslagsvis 60 t med snorklipping m.m.
Dugnad i kiosk: ca 25 t

Komiteen retter en spesiell takk til:

Iacob
• Pusset og lakkert benker.

Petter Tomren:
• Slått gress ved sidevannshindre.
• Slått gress og gravd dreneringsgrøft i sidevannshinder hull 4.
• Drenert vei opp og ned fra tee sted på hull 5.

Egil Sørset og Morten Olstad:
• Snorklipping.

Hilsen Ådne Trygg

Årsrapport fra Banekomiteen 2012

Vi startet sesongen med en fellesdugnad i april.

Det er utført dreneringsarbeid av Tom Rune som gjorde noen steder mye bedre, men vi fikk utrolig mye regn denne sesongen, som de 3 foregående år. I følge mange golfere har banen likevel fremstått bedre enn man kunne forvente.

Banekomiteen har utbedret merkingen av samtlige vannhindere og dessuten sjekket/justert alle avstandsmarkeringer.

Banen er slopet på ny med 3-4 utslag på alle teesteder. Ny slope blir gjeldene fra 2013. Hensikten med å etablere 4 tee-steder på hvert hull er å gi større variasjonsmuligheter for spillerne nå når det er en 9-hulls bane.

Det ble etablert en dugnadsgruppe som, i løpet av sesongen, har gjort følgende arbeid:

 • Opprydding og fjerning av søppel fra parkeringsplass og drivingrange.
 • Påfylt sand og fjernet steiner i bunkere på hull 6 og 7.
 • Luket og satt i stand bunker på øvingsfelt
 • Medvirket til å lage ny bro over vann mellom hull 2 og 3.
 • Reparert beskyttelsesnett ved green på hull 2.
 • Klippet kanter langs fairway spesielt ved ”ballnedslagsfelt”

Gruppen har bestått av Terje A. Bjørnstad (leder), Jan Røisi, Petter Ingvar Tomren, Morten Olstad og Egil Sørseth. Gruppens leder vil særlig framheve innsatsen til de to sistnevnte.

Mvh.
Banekomiteen.

Årsrapport fra Banekomiteen 2011

Ca. 30 medlemmer stilte opp til dugnad i flott vær på lørdag 30. april. Vesentlig færre enn tidligere år, men så har da også banen og antall medlemmer blitt kraftig redusert. Banen var allerede grønn og fin. I all hovedsak var det raking og fjerning av kvist arbeidet besto i. I tillegg ble jobben med å lage ny «veg» mellom hull 7 og 8 startet opp. For de ivrigste ble det anledning til en runde på ettermiddagen.

Baneåpning 1. mai.

Pga Ski kommunes negative holdning kunne det planlagte hull 7 (erstattet av gamle hull 4) ikke tas i bruk og antall utslagsmatter på drivingsrangen måtte reduseres kraftig. For å gjøre banen mer lettspillt ble hull 5 betydelig kortet ned med provisoriske utslagssteder nede på sletta. Vi har fått en 9 hulls bane med færre bratte bakker og færre vanskelige hull. Til gjengjeld er den noe lengre enn den gamle og vi har mistet noen mottatte slag.

En avgjørende forutsetning for å få nye medlemmer er at banen er i god stand. På forsommeren påbegynte banekomiteen en plan for utbedring. Etter befaring sammen med Tom Rune og en avsluttende diskusjon med ham, ble planen ferdigstilt og oversendt både ham og klubbens styre. Hovedutfordringene er å forbedre dreneringen av banen på en rekke steder samt lage nye tee-steder på hull 5. Tom Runes vurdering er at planen kan fullføres i løpet av 2-3 år. I løpet av høsten 2011 er en god del av arbeidet gjennomført. Det lover godt.

Utover i sesongen kom det stadig mer nedbør. Med iherdig innsats fra banemannskapet og frivillig dugnad av medlemmer har banen vært spillbar nesten hver eneste dag, også på dager da andre baner måtte stenge. En stor takk til dem. Synd at greenene ble skikkelig gode først i begynnelsen av oktober.

En stor takk til alle som har stilt opp på dugnad og dere som har gjort en innsats gjennom sesongen.

Banen stengte den 14.11 2011

Årsrapport fra Banekomiteen 2010

Hele 50 medlemmer stilte opp til dugnad på lørdag 24. april, og det rapporteres at alt som trengtes å bli gjort ble gjort. Lang tid tok det heller ikke, takket være det gode fremmøte. Den gamle “rekorden” skal ha vært på 48.

Det ble ryddet ved alle hull, samt fjernet løv, rusk og rask og litt kvisting.

Ekstra dugnad onsdag 19. mai, ” La elva leve” prosjektet , få Krokholbekken mer frem i dagen der den renner ned fra demningen på hull 10 til dammen på hull 9.
Godt fremmøte igjen.

Endringer og arbeid som har skjedd gjennom sesongen.

Hull 3 og 13, Nye greener.
Hull 9/10. Renset rough, fjernet alle trær langs bekken.
Hull 11. Bever har fjernet en stor bjørk, en stor takk til den.
Hull 13. Tom Rune har får frem nyttrough område ved green.
Hull 15. Rydding av kvist osv langs skogen og ved green.

Nye røde staker: sidevannhinder på hull 2, 3 og 5. Hull 6 og 15 ble forlenget, hull 16 fikk nytt sidevannshinder høyre side.

Gjennom sesongen har også noen av hullfaddere gjort en meget bra jobb, alt fra rydding til blomster på tee stedene, veldig bra.
Hullfaddere trenger vi flere av, meld dere for Tom Rune eller noen i banekomiteen.

En stor takk til alle som har stilt opp på dugnadene og gjort en innsats gjennom sesongen.

En spesiell takk må gå til de som stilte opp på slutten av sesongen når vi dessverre fikk problemer med driften. Uten hjelp fra disse menneskene hadde vi ikke hatt så mange fine dager på banen i september som vi har hatt, så vi takker og bukker.

Banen stengte den 22.10 201

Årsrapport fra Banekomiteen 2009

Årets dugnad gikk igjen strålende med mange deltagere.
Endringer og arbeid som har skjedd gjennom sesongen.

Hull 5          Opprydding ved tee.

Hull 2 og 9 Renset rough.
Hull 8          Fjernet en del trær på venstre side nedover fra tee slik at det blir mer åpent og litt lettere å se gjennom mot hull 18. Fjernet gjenvekst for tee.
Hull 13       Tom Rune har ryddet skogen ved green, skogen blir nå et rough område.
Hull 15       Rydding av kvist osv langs skogen og ved green.
Hull 16       Her må Tom Rune snakket med skogsbestyrer igjen om fjerning av trær, vi må kunne klare å få til en avtale her.

Gjennom sesongen har også noen av hullfaddere gjort en meget bra jobb gjennom sesongen, alt fra rydding til blomster på tee stedene, veldig bra.

Hullfaddere trenger vi flere av, meld dere for Tom Rune eller noen i banekomiteen.

Årsrapport fra Banekomiteen 2008

Årets dugnad gikk strålende med mange deltagere og arbeid på alle hull ble ordnet.

Endringer og arbeid som har skjedd gjennom sesongen.

Hull 10 Har hatt to GUR- felter som nå har grodd bra og blå staker er fjernet.
Hull 14 GUR i renne høyre side er endret til sidevannshinder.
Hull 17 Skog høyre side på toppen  har blitt rensket for kvist og kvast, stammet opp slik at det har blitt mer luftig og lettere å finne ball. Her må avfallet fjernes med bil.
Hull 8 Her har vi besluttet å fjerne en del trær på venstre side nedover fra tee slik at det blir mer åpent og litt lettere å se gjennom mot hull 18. Arbeidet har ikke kommet i gang, men vi får se om høsten kan benyttes til en start.
Hull 16 Her har Tom Rune snakket med skogsbestyrer om fjerning av flere trær, men det blir et langt lerret å bleke. De generelle bestemmelser legger til grunn at det skal være et vegetasjonsbelte rundt alle vann. Rolandssjøen er en spesiell ren innsjø og er foreslått som referansekilde for andre vann forurensningsmessig.  En søknad om å ta ned skog her må sendes fylkesmannen for dispensasjon.
Hull  2 Her er greenen høvlet og den blir nysådd tidlig på våren 09. Det er håp om åpning av den imai/juni.

Banekomiteen foreslår inntatt i eventuelle nye scorekort:

Røde og gule staker som markerer vannhinder er uflyttbare hindringer – Fritak etter regel: 24-2b

REGEL 24-2b lyder.
Unntatt når ballen er i et vannhinder eller et sidevannshinder, kan en spiller ta fritak ved påvirkningfra en uflyttbar hindring som følger:

På spillefeltet: hvis ballen ligger på spillefeltet, må spilleren løfte ballen og droppe den uten straff innenfor 1 køllelengde fra og ikke nærmere hullet enn det nærmeste punkt for fritak. Det nærmeste punkt for fritak må ikke være i et hinder eller på en puttinggreen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =