Årsmøte 2023

Styret hadde styremøte i går, og har vedtatt at årsmøtet 2023 skal avholdes på

Sørmarka, torsdag 9. mars kl. 19.00

m.a.o. ca. en måned senere enn vanlig. Så merk kalenderen.

Som vanlig, i henhold til vedtektene, må saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøtet sendes til styret senest to uker før, og endelige sakspapirer blir lagt ut senest en uke før.

De av gruppe- og/eller komitélederne som ikke har sendt inn årsmelding bes også gjøre det snarest.

Begge deler kan sendes til 

stefan@johansson.com

Styret ønsker også å få inn nominasjoner til årets ildsjel, senest en uke før møtet, m.a.o. innen 2. mars.

Årets ildsjel er altså den som du mener gjorde den største innsatsen for klubben i 2022, og da tenker vi ikke først og fremst på det sportslige, men på folk som har gjort en stor innsats for klubben på andre områder.

Det er ingen faste statutter for denne prisen. Det er tradisjon at den i utgangspunktet kun kan deles ut én gang, men på årsmøtet i fjor ble det åpnet for at samme person kunne få den flere ganger.

Fjorårets vinner var Stefan Johansson. Her kan du se hvem andre som har fått utmerkelsen. Siden er litt uryddig, siden den er under omarbeidelse.

Bruk knappen nedenfor til å navigere til en side der du kan nominere din favoritt-ildsjel.

Innhold
Klubben