Dugnad 5. april

Vi minner om: Dugnaden – det er meldt brukbart vær. Husk hansker og rake.

Dette bildet er fra “briefingen” i fjor. Da var dugnaden 27. april, og vi syntes det var tidlig. Bra fremmøte som vi ser. Vi har mottatt noen nyheter fra banekomiteen:

Det ser lyst ut med tanke på tidlig åpning, men døgnmiddeltemperaturen bør opp et par grader. Planen er å sandresse alle greener i løpet av neste uke. Alle svake/døde felt på greenene ble sådd/dresset i går.

Vi har bestemt oss for vårdugnad lørdag 5.april kl. 10.00 – 14.00, hvis været tillater satser vi på å spille etter dugnaden.
Som alle vet har Olaf T. gjort en kjempejobb siden fjorårssesongen, men det er fortsatt endel å ta tak i.

Følgende er hovedoppgaver på dugnaden:
Raking av fairwayer og områder hvor det har vært deponert rusk og rask.
Raking av bunkere/fjerning av steiner.
Sette opp teltet.
Hvis mange nok/tid, jobbe videre med påbegynte dreneringsprosjekter.
Ta gjerne med relevant redskap, gjerne raker.

Banekomiteen

Det nevnes ikke eksplisitt, men det har jo vært tradisjon at dugnadsdeltakerne får noe å spise. Den tradisjonen regner vi med blir opprettholdt.

Innhold
Klubben