Hvorfor ikke?

Klubbmesterskapet

Vi merker oss at klubbmesterskapet foreløpig ikke er å finne på terminlisten, selv om forbundet så vidt vi vet har satt av 23-24. august til dette.

Da benytter vi likegodt anledningen til å komme med følgende forslag angående klasseinndelingen.

I betraktning av medlemsmassen mener vi at det i tillegg til den åpne klassen for damer og herrer også burde være (slik det er i NM) klasser for senior og eldre senior, og at deltakerne må velge én klasse, slik at du ikke kan være med i både åpen klasse og i aldersbestemt klasse. Ikke slik det har vært de siste årene, der kvalifiserte deltakere har kunne prøve seg på begge titler.

Vi mener at det kan gjøre deltakelse mer interessant for flere.

 

 

Innhold
Klubben