Feil dato

for Nordea Pairs (JK)

Vi har fått følgende melding fra Jens i turneringskomiteen:

Nordea Pairs ble satt opp først den 14.06, men på grunn av uforutsette hendelser måtte vi flytte den til den 15.06. Beklager at vi ikke fiokk sagt ifra før.
Så med fanfarer får vi annonsere en ny tid: 15.06 kl 10.00 er det klart for NORDEA PAIRS.

Vi minner om at det kan bli særdeles lønnsomt for klubben om så mange som mulig stiller opp!

Innhold
Klubben