Bærre lækkert

på langfredag (JK)

03
Hvem trenger vel fjellpåske. På Krokhol gror det og det blir grønnere og grønnere. Får vi den varmen vi er lovt til uken, blir det også fart på veksten på greenene, som foreløpig er litt trege og ujevne.

Vi anbefaler alle hjemmesittere å ta seg en tur i påsken. For gjester er det dessuten inntil videre 50 kroner i rabatt per 9-hullsrunde.

Innhold
Klubben