20 varme den 20.

20 grader på påskeaften altså. Nå er det forskjell å spore fra dag til dag.Nå er det ikke mye snø igjen i Skyggenes dal – snart helt borte, og det samme gjelder isen på Lusetjern.I dag ble greenene klippet for første gang i år. Det ser slettes ikke verst ut med tanke på baneåpning på fredag.Det graves og graves. I dag var det bakken opp mot greenen på 8-ern som fikk ny grøft og vannbortføringsledning.

Innhold
Klubben