2019-reglene (4)

Løste gjenstander

Med unntak av at du kan fjerne løse gjenstander i hindre, er det så vidt vi kan se ingen endringer fra de eksisterende reglene.

Innhold
Klubben