Nytt fra styret

Styret har avholdt 2 møter siden det ble etablert og er godt i gang. Vi har satt oss målet om fortsatt jobbe for være «En 9 hullsbane i god stand – kjent for sitt gode miljø».
Styret ønsker å involvere seg mer i å få tilbake det gode miljøet vi var kjent for. Vi ønsker å styrke mandagsturneringen, men turneringskomiteen har også fått innspill om ønske om flere «sosiale» turneringer – nøkkelord er kreativitet og variasjon.
Styrets fokus fremover er å øke antall medlemmer, men også greenfeespillere. Vi har mange trofaste gjester. I tillegg er generelt nye inntektskilder i fokus – søke på idrettsmidler etc. Alle komiteene i klubben er under oppdatering og oversikt vil bli lagt ut på nettet.

Turneringslisten er straks klar i golfbox så da er det bare å melde seg på!

Neste styremøte er 21. mai hvis noen har spørsmål/innspill. Kontakt Finn Arne Johansen.

Innhold
Klubben