Nytt fra styret (2)

Styremøte avholdt 21.5 (JK)
Styret diskuterer ulike strategier for å verve nye medlemmer. For å gjøre det lettere å melde seg inn i klubben, har vi jobbet med å lage et innmeldingsskjema som man kan få hos Kari. Kanskje kan noen av av greenfee-spillerne tenke seg å bli medlemmer på Krokhol.

Vi er også i ferd med å lage bagtags som vil deles ut til alle medlemmene. Ulike farger på bagtags vil vise hvilket medlemsskap man har, enten full spillerett eller greenfee-medlemsskap.

Videre jobber vi med å styrke kunnskapen om golfregler både hos nye og gamle spillere, men spesielt viktig er det er det at nye golfspillere blir kjent med regler og etikette på en hyggelig og informativ måte.

Rapporten fra kasserer er hyggelig, for tiden kommer det mer penger inn en det som går ut.

Innhold
Klubben