Åremøtet 2017

INNKALLING

TIL ÅRSMØTE 2016 KROKHOL GOLFKLUBB –  ONSDAG 1. FEBRUAR KL. 19.00 på Sørmarka Konferansehotell

Om nesten eksakt 2 måneder er det dags for årsmøte i Krokhol Golfklubb.

Styret minner om at forslag som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtet.

Agenda og saksliste kommer vi tilbake med når saksdokumentene foreligger.

Fra årsmøtet i fjor

Innhold
Klubben