Årsmøtet 2019 – uoffisielt referat

Med wienerbrød!

Som i fjor snødde det da Krokhol-folket satte i vei til Sørmarka for årsmøtet 2019. Hele resepsjonsområdet på Sørmarka er forresten blitt pusset opp siden sist, med bar og greier.

Og, som bevis på at det hjelper å mase, ble de fremmøtte servert wienerbrød til kaffen i år, etter noen års fravær.

Det var 26 fremmøtte med stemmerett, pluss Anders Hoel som hadde meldt seg inn et par dager for sent til å kunne stemme.

Formalitetene ble funnet å være i orden, og Bjørn Hallme ble som vanlig valgt til dirigent. Morten Olstad ble valgt til sekretær (for første gang) og klubbmesterne ble valgt til å undertegne protokollen, dvs. Per Frode Haugen og Stine Torgersen.Hvis du ikke har gjort det enda, kan du lese årsmeldingen og grupperapportene et annet sted.Så var det over på sakene. Noen av punktene i årsmeldingen ble gjort gjenstand for litt utdyping, blant annet at vi var oppe i ca. 270 medlemmer i løpet av året, før folk meldte seg ut da det nærmet seg nyttår.Ketil gikk også litt nærmere inn på medlemsundersøkelsen som det også står ganske utførlig om i saksdokumentene, men vi fikk vite at styret er innstilt på å foreta undersøkelsen hvert år. Det var 90 medlemmer som hadde svart.

Regnskapet var uproblematisk, ettersom det ble gjort opp med et stort overskudd. Vi ble forklart at inntektssiden er blitt styrket på grunn av større bidrag fra diverse stønadsordninger, og på kostnadssiden bidro ikke klubben like mye til driften av banen som budsjettert.

Fullmakt til styret

Det første forslaget oppe til vurdering på møtet var å gi styret fullmakt til å bruke inntil 70 000 kroner i 2019 til direkte forbedringer av banen. Her kom det et benkeforslag om å gi styret fullmakt til å gå utover dette for tiltak som vil gi bedre greener (et sårt punkt i medlemsundersøkelsen). Dette ble bifalt av møtet.

Det andre forslaget gjaldt formaliteter som golfforbundet gjerne ser at vi gjør, og årsmøtet vedtok derfor å bekrefte klubbens lover og vedtekter. Dette er noe som kommer til å bli et gjenvendende punkt på årsmøter i fremtiden.Handlingsplan for styret

Dette er også noe som ble anbefalt av golfforbundet. Årsmøtet vedtok derfor å be styret utvikle en handlingsplan for styrets arbeid, samt å rapportere om fremdrift/resultater av handlingsplanen på årsmøtene.

Medlemskontingent

Det ble vedtatt at klubbkontingenten skal være uendret på 550 kroner. Videre fikk vi vite at det i henhold til NIF er ulovlig å ha gratis medlemskap for juniorer. Prisen på juniormedlemskap ble derfor vedtatt å være 100 kroner.

Dessuten er det noen som har klaget på fakturagebyret på 30 kroner. Det vil derfor utgå og bli inkludert i klubbkontingenten (dvs. at klubben betaler det).

Ellers kunne Tom Rune fortelle at spilleavgiften og de andre prisene også vil være uendret i 2019.

Budsjettet som ble lagt frem er temmelig likt regnskapet for 2018. En post det ble gjort spesielt oppmerksom på er at medlemmer vil ha anledning til å søke om å få dekket utgifter ved deltakelse i eksterne turneringer. Men det må søkes før man melder seg på.Valgene fikk ikke uventet det utfallet som valgkomiteen hadde lagt opp til.

Det nye styret ser slik ut.

 • Styreleder: Egil Sørset
 • Nestleder: Morten Olstad
 • Styremedlem: Leona Pilares
 • Styremedlem: Stine Torgersen
 • Styremedlem: Espen Nordskog
 • Varamedlem: Jan Tore Samuelsen
 • Varamedlem: Elin Bjørnhaug

Trond Torgersen og Odd Hole ble gjenvalgt som revisorer, og valgkomiteen får nå følgende sammensetning:

 • Kristian Bjerve (leder)
 • Ellen Herdal
 • Tony Farinha
 • Finn-Arne Johansen (vara)

Den formelle delen av møtet var dermed ferdig kl. 19.36, og det var tid til å fylle på med litt flere wienerbrød.

Påskjønnelser

Det ble ikke utnevnt noen Årets Ildsjel i år. Antagelig fordi alle som har gjort seg fortjent til den allerede har fått denne prisen – hva vet vi. Listen med tidligere mottakere finner du imidlertid her.

Ellers ble de avtroppende styremedlemmene takket for innsatsen på en håndfast måte. Til en forandring, ble det ikke gavekort fra en herværende statsbedrift i år. I stedet valgte styret å dele ut gavekort til Golfhandelen, vår sponsor fra i fjor, som også har lovet å være med i år.Ketil Nordgård (t.h.) har nå sittet ganske lenge i styret, og ville ha mer tid til å konsentrere seg om å trene og spille golf, mens Lise Brekka (ikke til stede) også ønsket seg en pause som varamedlem. Hun fortsetter imidlertid som medlemssekretær – noe alle er veldig glade for.Gavesjekker ble det også på banekomiteen, som Sander tok imot på alles vegne, siden Finn og Olaf ikke var til stede. Dessuten fikk Jon Kittilsen et gavekort for arbeidet i redaksjonskomiteen.

Diverse

Golfregler

Siden det er nye golfregler å forholde seg til i år, kommer det til å bli avholdt en regelkveld litt senere på året. I mellomtiden kan du jo ta et søk på hjemmesiden etter “golfregler”, for det ble skrevet en rekke artikler om dette emnet i høst.Golfhandelen

Egil og Stine har nettopp hatt et møte med lederen av Golfhandelen, som erklærte seg veldig fornøyd med samarbeidet i fjor. Så fornøyd faktisk at det kanskje blir to sponsorturneringer i år. Bedriften vil fortsette å sponse premiesjekker.Banen

Tom Rune fikk ordet og fortalte litt om planene for driften. Det er allerede ansatt en banearbeider med erfaring blant annet fra Haga, og ellers vil både Tom Rune og Stian være aktive med mye. Greenene vil få ekstra oppmerksomhet, og dreneringsoppgavene identifisert i handlingsplanen vil absolutt få oppmerksomhet.

Ellers er den største oppgaven å få inn en erstatning for Kari (det er mulig det er nødvendig med to!). Hvis det er noen som kjenner noen som kunne passe til en slik sommerjobb, vil Tom Rune svært gjerne høre om det.Ellers fortalte han at det kan bli nødvendig med begrensninger når det gjelder parkering ved klubbhuset, men å sette opp skilt er ikke bare-bare, og dette vil han eventuelt komme tilbake til. Grunnen er at det er såpass stor trafikk at det blir problemer med både mye støv, støy og slitasje.

Og så var møtet ferdig, fire minutter på åtte.

Det ordentlige møtereferatet kommer sikkert snart.

Innhold
Klubben