Asbjørns bilde i Norsk Golf

De fleste har vel nå fått den siste utgaven av Norsk Golf. Vi antar dette siden redaksjonen fikk sitt eksemplar i dag, og pleier å være blant de siste.

Selv om du har kikket i det fikk du kanskje ikke med deg dette bidraget fra vår egen Asbjørn Herdal, fra vår egen bane.

Vi synes det er flott at Asbjør tok seg tid til å sende dette til NG. Gakk gjerne hen og gjør likedan. Vi trenger publisiteten.

Innhold
Klubben