Asfaltering på rangen

Som tidligere meldt skulle det vært asfaltering av rangen i morgen (fredag 5. juni). Vi antar at de involverte tok en kikk på værmeldingen og “regnet” med at det var best å gjøre det i dag. Her er asfalteringen i gang. Likevel kan det nok nok godt hende at området nærmest ballmaskinen blir avsperret en dag eller to. Hvorvidt dette er tilfelle vil fremgå av om hvorvidt det ligger matter der eller ikke.

Klubben bidrar for øvrig med en vesentlig del (75 %) av kostnaden ved asfaltarbeidet.

Foto: Egil Sørset

Innhold
Klubben