Ball-dugnad i gang

Det tok ikke lang tid før noen tok utfordringen vi la ut på torsdag.

Her er skråningen tydeligvis blitt kjemmet, og antallet baller på rangen er nå betydelig. I henhold til dugnaderne (er det et ord?) ved to av dem (Trond Bjerke og Lars Sandberg), ligger det imidlertid fremdeles igjen en god del baller i det tjukkeste gresset, så det er ingen grunn til å gi seg enda.

Det er også fremdeles behov for å rake singel på terrassen.

Innhold
Klubben