Banekomiteens vurdering

Banekomiteen har vært på befaring etter brøytingen av greenene, og vi har fått følgende rapport fra Finn:Var på Krokhol i dag, her var det ypperlig skiføre.

Det ligger ca. 50 cm snø på flat mark. Greenene er ryddet for snø og påført sand, dette for å sette fart på tining og gi gresset raskest mulig oksygen for å redusere faren for isbrann.

At det ligger mye snø på banen betyr nødvendigvis ikke at det blir sen åpning i år. Det sies at det er lite tele under snøen og dette er bra, slik at smeltevann kan trekke ned i grunnen.

Får vi en normal april, har vi lov å tro på åpning i slutten av april som vanlig.

Vi (banekomteen) får ta en ny befaring over påske.

Innhold
Klubben