Bedre forhold enn vi trodde

10. august 2023

Etter fem dager uten golf, var det på tide å sjekke forholdene på banen etter Hans’ herjinger.

Vi ble behagelig overrasket. Etter alt overvannet vi så bilder av, var vi engstelige for at det ikke skulle gå an å komme seg frem uten slagstøvler.

Grunnløs bekymring.

Banen var våt, spesielt enkelte steder, men det var ingen dammer, og med ballplassering og fritak for midlertidig vann, var det gode spilleforhold.

Dog var det vått nok til at det var bilforbud – hvor lenge det vil vare vites ikke.

Det var noen truende skyer innom, men de klarte å holde på vannet sitt.

Pigging og sandressing

Greenene var ikke preget av vann i dag, men vi havnet rett oppi en vedlikeholdsøkt, der greenene ble pigget og strødd på sand.

Dette gjøres regelmessig for å gi oss bedre greener. Sanden og hullene vil prege greenene bare i et par dager.

Gresset på fairwayene virker nå å ha færre bare flekker, og det vil sikkert glede mange at røffen er klippet ned til en vennlig lengde.

Her ser vi traktoren som pigger greenen på hull 4
Etter pigging og dressing ble greenene gått over med kost

Gode forhold for Krokhol Texas Scramble

Det er ikke meldt noe særlig nedbør de neste dagene, så banen får sjansen til å tørke ytterligere. 

Det bør derfor bli bra forhold på lørdag da vi spiller sesongens mest sosiale turnering.

Innhold
Klubben