Bilde uten tekst

14. mars 2024

I løpet av nattens mulm og mørke fikk vi tilsendt dette bildet fra Tom Rune.

En forklaring på hva som foregår hadde imidlertid falt ut fra e-mailen, bortsett fra emnefeltets “#2 utvidet høyre side”.

Vi får kanskje en nærmere forklaring senere, og da vil vi dele denne.

Vi trodde først det kanskje var mer dreneringsarbeid, men merket oss at det kanskje sitter en tømmerklo på gravern. Og når vi ser etter, ser det ut som det er fjernet en del trær på høyre side.

Innhold
Klubben