Dag for dag (2)

Olaf har vært innom Krokhol de siste dagene og lett etter vårtegn og innrømmer at det har vært en utfordrende oppgave. Han forteller videre:

I den forbindelse husker jeg en snørik vinter nordpå. Lokalradioen hadde utpå våren et program hvor folk kunne ringe inn og fortelle om vårtegn. Der var det en gubbe som fornøyd kunne melde at han nå kunne se toppen av klessnora.

Som tidligere nevnt er greenene måket og sandet. Ser at det i løpet av få dager har hatt god effekt, selv om noen greener henger litt etter og kunne trengt litt mer sand.

Green 7 er nesten bar og treningsgreen tiner også bra. På de andre greenene går det litt tregere. Det er mye snø på fairwayer, men den er ganske råtten så den vil tine fort når vi får sol/regn.

Innhold
Klubben