Dag for dag (6)

Vi har stjålet noen bilder som Morten Olstad har lagt ut på Krokhol-gruppa på Facebook. Siden ikke alle bruker Facebook, legger vi dem ut her også. Morten forteller:

Det smelter godt på hull 8-9, det går litt tregere på 3, 4 og 5, men noen dager med god varme vil det hjelpe på. Greenen på 7 er begynt å bli grønn og vannet renner godt unna i bekkene.

Innhold
Klubben