Det har regnet mye i det siste …

2015-08-08- (17)
Mest tilfeldig vann er det på 9-ern

… men banen er fremdeles i veldig god stand

Det er overflatevann ganske mange steder, flere faktisk enn det virker som på avstand, men det tørker fort. Med været som er i helgen, med litt sol og vind og ikke mye ny nedbør, så vil mye av overflatevannet bli borte.

Det mangler imidlertid ikke på tørre områder meg god gressvekst der man kan ta fritak for tilfeldig vann.

Greenen dreneres raskt og er fortsatt veldig bra.

Oppdatering 10. august

Overflatevannet er for det meste borte. Gresset på banen setter tydeligvis på å få jevnlig tilførsel av vann.

Innhold
Klubben