Det lysner i skogen…

Vi har fått bilder fra Egil Sørset som kan melde fløgende:Det lysner i skogen … denne gang mellom fairway 3 og tee 4. Det gjenstår vel likevel litt før vi snakker om parkbane kanskje? Godt forarbeide av Olaf og lett for meg å ta ut fin ved i dag til bruk vinteren 2018.Dette arbeidet ble jo påbegynt allerede før sesongslutt, og det ville ikke forundre oss om det blir enda mange flere hauger til bortkjøring under dugnaden til våren.

 

Innhold
Klubben