Dra meg baklengs inn i …

2. mars 2022 – Mandag er fast dugnadsgjengdag, og fra i går har vi fått følgende rapport fra Petter Tomren.

Og noen av dem holder seg ikke bare til mandagen.

Genial oppfinnelse på Krokhol.

Fuglekasse-divisjonen, (man er da tidsriktig organisert), hadde dugnad på mandag. Under det iherdige arbeidet ble det,(visstnok ved en inkurie/et uhell/feilkapping), gjort en genial modifikasjon på fuglekassen, se bilde 2.

I malen var det forutsatt en skrue nederst på frontplaten, til å åpne fronten for renhold. Det geniale er at nå sparer man skrue på kassene, man tar bare tak under frontplaten og vipper den ut. Bildet viser forhåpentligvis nyvinningen, som selvfølgelig innebærer besparelse, og som derfor er bærekraftig.

Patentsøknad er sendt.

I dag, onsdag, har gårdsgutten rasert mer skog. Deres korrespondent liker ikke det glatte føret, og har istedet malt stokker fra produksjonen i Jern- og merkestokk-divisjonen.  Se det teknologiske opplegget på bilde 1. 29 røde stokker er klare, et lignende antall venter på farge. Snart kan hele banen gjøres til straffeområde, noe den jo allerede er for enkelte av oss.

Innhold
Klubben