Drive-in-range åpnet i dag

13. april 2024

Kort og konsis melding fra Tom Rune kl. 17:10:

Range åpen fra nå.

Vi vet ikke hvilken forfatning rangen er, men det er helt sikkert at bruk er begrenset til matteutslag.

Prisene er ikke justert fra i fjor.

Bildene er fra 22. april i fjor

Vi minner også om dugnaden neste lørdag, 20. april.

Innhold
Klubben