Dugnad lørdag 27. april

Merk datoen i kalenderen nå!

Vi har fått følgende melding fra Finn på vegne av banekomiteen:

Banekommiteen vil herved innkalle til dugnad.

 lørdag 27/4  kl.10.00 – 14.00

Oppgaver:

  1. Raking og bortkjøring av rusk og rask.
  2. Raking av bunkere og nødvendig påfylling av sand.
  3. Utsetting av hinderstaker og montering av nye avstandsmarkører i fairway.
  4. Utsetting av nye infoskilt.

Bevertning (pizza?)

Vårdugnaden er tradisjon på Krokhol, og vi regner med godt fremmøte som vanlig. Det er blant annet flere felte trær og mye annet rusk som må kjøres bort.Bildene er fra dugnaden i fjor, da den 28. april, og da skuffet vi snø.

Innhold
Klubben