Dugnaden 2016

Siste nytt fra banekomiteen:

Banekomiteen har nå bestemt seg for å holde vårens DUGNAD lørdag 16. april kl.10.00.

I tillegg til vanlig opprydding på banen vil vi prioritere følgende på denne dugnaden:

  1. Etablere matteutslag ( ca 2,5 m  X 2,5 m ) på gul tee hull 4
  2. Etablere matteutslag ( ca 2,5 m  X 2,5 m ) på rød tee hull 5

Disse mattene skal fylles med sand, for lett å kunne bruke pegg.

Fra dugnaden i fjor – da 18. april

 

Vi regner med at det blir mat å få også i år

  1. Rydde opp etter høstens oversvømmelse av bekken som renner under fairway hull 5 og 3.
  2. Starte forberedelser av bygging av ny bru ved bekken hull 2.

Hvis det er dårlig vær i forkant av dugnaden, må dere følge med på hjemmesiden, for da kan dugnaden bli utsatt til 23. april.

Vi gleder oss, selv om banekomiteen ikke sier noe om en eventuell dugnadsturnering. Som vanlig, ta med arbeidshansker og raker hvis du har dem.

Bilder fra dugnaden i fjor

Innhold
Klubben