Dugnaden er i gang

4. april – Vi hører det snør i Norge, men det legger ingen demper på arbeidsgleden.

Vi har fått følgende rapport fra Egil Sørset.Første dugnadsdag med rydding langs fairway 8/9 og bro-forbedring er godt i gang.

Vi fortsetter i morgen (tirsdag) og har god bruk for flere dugnadsarbeidere.Aktuelle kandidater bes merke seg at det TAS pauser innendørs.

Innhold
Klubben