En kjempes fall

Det fortsetter å våres på Krokhol, og det jobbes! Vi har mottatt denne rapporten, med bilder, fra vår trofaste korrespondent, Petter Tomren.

Nå er det fremgang!  Det tiner, forandring fra dag til dag. Bilde 1 viser stubben til bjerk ovenfor green 6, som tørken tok i fjor. Larsen har vært ute med motorsag, traktor og tømmerklo. Og resultatet sees på bilde 2. At tømmerklo lagde noen solide divots nær greenen hører med, det er reparert. Og bilde 3 viser en ryddet green, greiner og kvist flytter seg ikke av seg selv, men nå er det strøkent. Og et svakt grønnskjær. At den alltid aktive «gårdsgutten» inspiserer hullet på øverste nivå på green 6 er også et vårtegn.

Innhold
Klubben