Enda en nyhet fra Banekomiteen

Hull 9 bunker rehabilitertArbeidet med banen fortsetter.

Rehabilitering av bunker på hull 9 er startet. All gammel sand er nå fjernet.

Bunkeren blir fortsatt merket som GUR en stund til.

Innhold
Klubben