Et slag mot kreft – en oppdatering

Nesten ved målet

Ragnhild forteller at hun har fått forlenget fristen for å melde det innsamlede beløpet til Golfforbundet.

Vi har fått inn 9700 kroner og hun har selv “høynet” det til runde 10 000.

Det betyr av vi bare trenger 310 kroner mer for å slå fjorårets innsats.Så her har du sjansen, før søndag altså:Bidra ved å Vippse til 45613557
(Ragnhild Lied Johansen)

Innhold
Klubben