Folkeopplysning:

Drenering er viktig

Vi fortsetter serien med oppfølgingen av de diverse vedlikeholdsprosjektene til vår korrespondent, Petter Tomren.Diverse grøfter i «sumpen» ved green hull 3 har kost seg gjennom vinteren. Nå må de gjøres ferdig. Først fylles grov flis i bunnen (bilde mangler), deretter drensslange, pukk på begge sider av denne. Deretter grov singel på toppen, så duk oppå singelen. (Det burde også vært sagflis rundt slangen, men lageret er frosset). Til slutt torv på toppen. Så får vi håpe det gror til utover våren. Flere grøfter venter, det er også noen grøfter som må utvides og som blir stående åpne fremover.

Det er fortsatt tæle i bakken og ganske ujevnt på fairway og i rough. Neppe dyp, men så lenge det er minusgrader blir den ikke borte. Men det grønnes litt etter litt. Og så langt ser greenene lovende ut.

Og det er fortsatt både lette og tyngre oppgaver om noen skulle kjede seg i disse tider. …

Innhold
Klubben