Føremelding 13. august 2016

Gode forhold, men litt vått

Det har regnet, så det er litt vått i bakken her og der, men lite stående vann. Generelt er det fremdeles gode spilleforhold.Det er ikke noe problem med fritak for tilfeldig vann der det kan være nødvendig. Spill med ballplassering anbefales, ettersom det lett kan komme jord på ballen.

Greenene er meget bra og røffen straffer slik den skal gjøre.

Med noen dager uten regn vil banen raskt bli helt tørr.

Innhold
Klubben