Føremelding 29. oktober 2016

Det er blitt kaldt om natten.

Rundt middag var det fremdeles rim på sletta. Mange av greenene var dessuten frosne, og det var litt sleipt (glatt) på noen av utslagsstedene. Men været var fint og det var mildt og behagelig i solen, og spilleforholdene var slett ikke så verst.

Det kan nok imidlertid være lurt å ikke gå ut alt for tidlig.

Innhold
Klubben