Føremelding 8. juni

Greenen på hull 4 er vanligvis den som har størst problemer, men ikke i år.

Vi har ikke hatt noen oppdatering om baneforholdene siden banen åpnet, og det har sin naturlige forklaring. Været har vært konstant (og unormalt) fint, og forholdene har endret seg meget sakte. Men siden det nå er nesten en måned siden baneåpning syntes vi det var på tide med en synfaring. Det er to ting det dreier seg om:

  • Greenene
  • Tørke
Greenen på hull 9 har vært det største problemet i år

Greenene

Greenene har stort sett vært dårlige på grunn av mangel på gressvekst og klipping. Nå er det imidlertid blitt mye bedre, og mange av greenene kan nesten friskmeldes. Aggregatet på greenklipperen er stilt inn litt lavere, og gressveksten har gjort sitt til at det er nå bare greenen på hull 9 som er helt håpløs. Banekomiteen gikk løs på den i dag, og fikk den vertikalskjært og sandet. Sanden gjør at den ikke er like uberegnelig som den har vært, men det gjør også at den er mye raskere enn de andre.

 

På hull 7 er det for eksempel veldig tørt der det er kort vei ned til stein.
Slik ser det ut på nært hold. Vi trenger regn for at dette skal bli grønt igjen. Området helt til venstre vil antagelig ikke komme tilbake i år.

Tørke

Det har ikke vært noe særlig regn på en måned, og det setter sitt preg på enkelte områder av banen – det er veldig tørt der hvor vanningssystemet enten ikke når frem eller ikke kan levere nok vann på skrinne områder. Tørken er selvfølgelig ikke bra for banen generelt, men for spillere betyr det at det blir veldig mye rull, og banen spilles derfor mye kortere enn vanlig (hvis du treffer fairway).

Vanning

Her vannes greenen på hull 5.

Heldigvis har vi et godt vanningsanlegg på Krokhol, og det går jevnt og trutt. Vi er ikke tilknyttet det kommunale vannanlegget, så det er ikke noe forsyningsproblem. Det meste av vanningen foregår om natten, men på grunn av tørken er det også nødvendig å vanne om dagen. Derfor er det blokkert 3 utslagstider fra kl. 13 hver dag, for vanning. Det vannes én green av gangen, og starter det mens du er på vei mot den aktuelle greenen, er det bare å vente. Det skal ikke ta stort mer enn 10 minutter.

Innhold
Klubben