Første mandagscup 4. mai

Gledelig melding: årets første mandagscup går 4. mai – som ikke uventet er en mandag.

Bildet ovenfor er fra fjorårets siste mandagscup.

Vi siterer fra “Turneringsinfo” i Golfbox:

Denne første mandagsturneringen blir litt eksperimentell. Følgende gjelder: påmelding via Golfbox, betaling via VIPPS til en av de turneringsansvarlige. Scorekort skrives ikke ut. Du fyller selv ut et med navn og medlemsnummer. Kortene leveres i postkassen ved startboden. Resultatene blir offentliggjort dagen etter. Det må skrives tydelig ellers blir scorekortet underkjent. Ingen premiering før etter 15. juni (alle turneringer blir premiert). Vi gjør et forsøk!!!!

I tillegg informerer turneringskomiteen oss at det ikke blir noen startliste i hvert fall den første turneringen. Deltakerne må organisere seg selv, og kan starte når de vil i løpet av dagen. Alle starter på hull 1!

Det er to krav:

  • Det må være minst to som spiller sammen (underskrift fra markør ikke nødvendig), men navn på markør må skrives på kortet.
  • Vi må følge smittevernreglene.

Vi gjør oppmerksom på at disse reglene kan endre seg ettersom turneringskomiteen får “korona-erfaring”.

Hvis du er ny i klubben og ikke kjenner så mange, går vi ut fra at de turneringsansvarlige vil være behjelpelig med å arrangere medspillere. De er oppført med telefonnummer i Golfbox. Ring eller send en melding til en av dem hvis du trenger hjelp. Hvem det er og telefonnumre står under “Kontaktpersoner”.

Det kommer sikkert mer informasjon om andre turneringer etter hvert.

Under utslagssted skal du velge BB-sløyfen for rød tee, CC-sløyfen for gul og DD-sløyfen for hvit. Se bort fra greenfee-beløpet det står du skal betale. Har du full spillerett skal du ikke betale noe. Hvis du er medlem uten spillerett skal du betale rabbatert greenfee.

Litt grunnleggende informasjon om mandagscupen:

Dette er hovedpulsåren i turneringsaktiviteten på Krokhol. Historien går tilbake til tidenes morgen (m.a.o. 1993). Det er her du treffer og blir kjent med andre medlemmer, hvor du får skjerpet dine ferdigheter og får nye venner. Mandagscupen avholdes hver mandag i sesongen, og starter kl. 18.00 når det er lenge lyst nok om kvelden. Vanligvis er det shotgun-start med sermoniell premieutdeling etterpå, men dette utgår altså foreløpig.

Startkontingenten er 50 kroner. Det er vanligvis en åpen turnering, men så lenge det er koronarestriksjoner er den forbeholdt medlemmer. Det premieres med gavesertifikater til bruk hos vår sponsor Golfhandelen. Premier går til dem som blir nummer 1, 2 og 3 i hver klasse (litt avhengig av antall deltakere) og dem som får birdie.

Det blir avholdt 13-16 turneringer i løpet av sesongen, og det føres en Order of Merit, et fint engelsk ord for en sammenlagttabell.Den føres på grunnlag av plassiferpoeng i hver turnering, der seier gir 12 poeng, 2. plass 10 poeng, 3. plass 8 poeng, 4. plass 7 poeng osv. Den som får flest poeng i løpet av sesongen får en premie. Det har vanligvis vært slik at bare de 10 beste plasseringene teller i sammendraget.

Det er tre klasser: klasse A opp til hcp 16,4, klasse B for hcp 16,5 til 22,9 og klasse C for hcp 23.0 til 54. Det spilles med fullt spillehandicap. Hvilket spillehandicap du har, finner du ut fra slopetabellene som også er slått opp på turneringsboden. Utslagssteder og turneringform kan variere. I den første turneringen er det valgfritt utslagssted (husk å merke det av på scorekortet) og spilleformatet er slaggolf, dvs. at resultatene vil være basert på netto slag (brutto minus spillehandicap). Maksimum antall slag per hull er par pluss fem (dvs. 8 på par-3-hullene, 9 på par-4-hullene og 10 på par-5-hullene). Har du brukt mer, er det meningen at du skal plukke opp, for å sikre at turneringen ikke tar for lang tid. Det andre formatet som vanligvis brukes er Stableford, noe vi vil komme tilbake til hvis det blir aktuelt.

Innhold
Klubben