Forsvunnet tralle

Vi har fått følgende melding fra vår mest trofaste korrespondent, og veisjef, som savner sin golftralle.

Vet du noe om den savnede tralle, så send gjerne en melding til 4811 2267.

PS. Den avbildede trallen er ikke den savnede, men vi syntes at den passet til en veisjef og dugnadsånd.Som redaktøren og de fleste Krokhol-medlemmer vet, er veisjefen naiv og godtroende. Tror som oftest det beste om de fleste og at intet galt kan skje.

Han har i lang tid hatt sin nå ca 1-1/2 år gamle golftralle bak eller på toppen av burene under trappen i klubbhuset. I dag var den der ikke lenger.

Kan en etterlysning på Krokhol-sidene med en anmodning om at låntaker plasserer den tilbake være en mulighet? Jeg har ikke bruk for den før etter den 24.8., og venter med å kjøpe ny til etter nevnte dato. Setter trolig også et oppslag på et egnet sted….

Innhold
Klubben